Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#61009 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 28 ms 1520 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-04 8:10:09
#28134 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 58 ms 1432 K C++ 14 / 567 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-21 5:52:14
#73265 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 59 ms 1140 K Pascal / 555 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-15 1:03:20
#73281 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 59 ms 888 K Pascal / 353 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:28:41
#73250 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 62 ms 1180 K Pascal / 514 B Nguyễn Văn Thanh 2022-02-15 0:54:54
#78826 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 71 ms 2128 K C / 635 B Huỳnh Thanh Nghị 2022-03-25 8:58:14
#29555 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 72 ms 1692 K C++ 11 / 496 B shabipilamew 2021-03-06 3:49:51
#27354 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 79 ms 968 K C++ 17 / 416 B iwannabetheguy 2021-02-04 12:08:43
#24547 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 80 ms 1488 K C++ 14 / 453 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-30 14:58:48
#25059 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 81 ms 1016 K C++ 17 / 405 B Phạm Thế Phong 2021-01-06 4:03:12
#94934 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 81 ms 1356 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 13:19:54
#25038 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 83 ms 1364 K C++ / 475 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-05 11:32:21
#44694 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 83 ms 1236 K C++ / 482 B ra 2021-08-20 4:18:44
#69114 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 84 ms 892 K C++ 14 / 458 B hihihi1 2022-01-13 15:04:34
#81494 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 84 ms 1664 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-04-12 17:55:39
#73375 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 84 ms 1384 K C++ 14 / 568 B A 2022-02-15 3:18:39
#76462 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 84 ms 1612 K C++ / 457 B TH? 2022-03-04 11:45:19
#52289 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 85 ms 1012 K C++ / 356 B Onii Chan 2021-10-20 13:10:03
#66344 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 85 ms 1640 K C++ / 462 B Ducklkdeveloper 2021-12-25 8:44:05
#62424 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 87 ms 1100 K C++ / 826 B Trương Tuấn Tú 2021-12-13 2:12:23
#56082 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 88 ms 1024 K C++ 11 / 504 B đau 2021-11-08 13:32:11
#114581 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 89 ms 1656 K C++ 11 (Clang) / 462 B Phan Thien Hue 2023-01-04 10:01:16
#41391 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 90 ms 1624 K C++ / 1 K Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-05 13:06:19
#88089 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 90 ms 1060 K C++ 11 / 601 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-23 4:24:56
#38056 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 95 ms 1100 K C++ 14 / 650 B Đỗ Duy Đông 2021-06-01 2:24:36
#79127 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 104 ms 1612 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-27 14:07:44
#49736 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 115 ms 1512 K C++ / 2 K ngoquanhao2009 2021-10-03 8:11:24
#103514 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 131 ms 3132 K C++ 17 / 917 B Vũ Đức Huy 2022-11-22 7:46:48
#73244 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 141 ms 3568 K C++ / 1 K ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:51:06
#61662 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 150 ms 720 K C++ 17 (Clang) / 544 B trần minh hoàng 2021-12-09 1:42:18
#24571 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 151 ms 968 K C++ 17 / 405 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-31 14:58:14
#40859 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 155 ms 1056 K C++ 11 / 866 B HoangVu 2021-07-01 18:09:24
#84732 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 156 ms 700 K C++ / 420 B hm123 2022-05-27 7:06:18
#38180 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 158 ms 1352 K C++ / 543 B Ho Ngoc Luat 2021-06-03 2:08:39
#72934 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 161 ms 1352 K C++ / 842 B mc_hyuse202 2022-02-13 12:10:28
#28138 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 170 ms 716 K C++ 17 / 385 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-21 7:02:43
#73918 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 182 ms 848 K C++ 11 / 833 B Xuân 2022-02-17 9:25:21
#25041 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 218 ms 3124 K C++ 14 / 1 K Hoàng Đức Mạnh 2021-01-05 12:52:52
#90349 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 379 ms 1612 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Khắc Trung 2022-08-26 7:44:36
#25096 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 381 ms 1284 K C++ / 413 B Đoàn Công Chiến 2021-01-07 10:11:16
#95488 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 381 ms 1616 K C++ 17 / 375 B HieuLe 2022-10-18 8:39:14
#38333 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 382 ms 1336 K C++ 17 / 450 B Phạm Đức Anh 2021-06-04 15:23:08
#80110 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 384 ms 1728 K C++ / 394 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-03-31 17:13:51
#25214 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 388 ms 1480 K C++ / 374 B Bùi Tâm Đan 2021-01-09 20:03:20
#73323 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 395 ms 1020 K C++ / 430 B vietvuive 2022-02-15 2:35:58
#74490 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 399 ms 1612 K C++ / 611 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 11:12:19
#36663 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 401 ms 1756 K C++ / 383 B Phan Huy Khang 2021-05-11 13:10:58
#81666 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 404 ms 1636 K C++ 11 / 431 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 17:42:55
#52422 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 406 ms 724 K C++ / 353 B NAT_Hung 2021-10-21 5:41:23
#62347 #234. SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất Accepted 100 410 ms 680 K C++ 17 / 606 B Vũ Giang 2021-12-12 16:50:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: