Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#145009 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 221 ms 384 K C++ 17 / 750 B Phan Quốc Triệu 2024-04-11 8:00:52
#138290 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 222 ms 552 K C++ 17 / 444 B Đặng Hải Phong 2024-03-02 9:56:08
#49110 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 223 ms 468 K C++ / 404 B hihihi1 2021-09-27 9:52:00
#144897 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 226 ms 372 K C++ 17 / 445 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-10 12:27:09
#25002 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 228 ms 352 K C++ 17 / 307 B Trùm CUỐI 2021-01-05 3:56:49
#40900 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 230 ms 460 K C++ / 285 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 6:31:18
#51362 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 230 ms 340 K C++ / 272 B Onii Chan 2021-10-15 2:37:02
#120091 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 230 ms 368 K C++ 17 / 283 B Trần Long 2023-12-24 15:23:41
#40899 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 231 ms 360 K C++ / 269 B I'am I 2021-07-02 6:31:05
#25030 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 232 ms 368 K C++ 17 / 334 B Phạm Thế Phong 2021-01-05 9:09:20
#40851 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 233 ms 348 K C++ 17 / 624 B Tô Tiến Đạt 2021-07-01 16:42:05
#84004 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 241 ms 352 K C++ 11 / 328 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-16 9:49:56
#25739 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 245 ms 368 K C++ / 315 B abc 2021-01-18 2:28:05
#51364 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 248 ms 348 K C++ / 347 B SunflowerNguyen 2021-10-15 2:39:37
#119470 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 249 ms 464 K C++ 17 / 301 B Tiêu Dao 2023-12-22 16:21:09
#62393 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 250 ms 384 K C++ 11 / 734 B Trương Tuấn Tú 2021-12-13 1:24:16
#112030 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 271 ms 456 K C++ 17 / 270 B Trần Đăng Khoa 2022-12-21 2:50:19
#24908 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 302 ms 384 K C++ / 368 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-05 3:16:36
#48602 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 303 ms 476 K C++ 14 / 729 B nguyen khac thu 2021-09-22 16:26:11
#78446 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 303 ms 352 K C++ 11 / 539 B Xuân 2022-03-22 16:22:53
#65297 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 303 ms 404 K C++ 17 / 1 K Persia 2021-12-18 16:20:34
#43433 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 306 ms 384 K C++ / 405 B Lewjxz 2021-08-07 9:30:59
#39545 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 311 ms 464 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-06-22 18:09:44
#24980 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 312 ms 512 K C++ / 413 B Trần Khánh Linh 2021-01-05 3:50:49
#145062 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 312 ms 352 K C++ 17 / 356 B binh 2024-04-11 12:29:39
#135763 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 312 ms 356 K C++ 17 / 230 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-21 15:17:05
#24945 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 313 ms 388 K C++ / 363 B Trần Trung Đức 2021-01-05 3:29:40
#89011 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 313 ms 352 K C++ 11 / 241 B sasas 2022-08-13 6:57:12
#44948 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 316 ms 376 K C++ 17 / 305 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-23 6:27:09
#64995 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 316 ms 384 K C++ / 419 B HieuLe 2021-12-18 8:00:19
#98974 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 319 ms 388 K Pascal / 411 B Lê Phạm Anh Thế 2022-11-06 8:51:45
#143039 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 320 ms 356 K C++ 17 / 355 B Nguyen Hai Dang 2024-03-25 13:35:00
#65330 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 329 ms 424 K C++ 17 / 350 B quocvi10Tin 2021-12-19 2:51:49
#108398 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 333 ms 412 K C++ 17 / 285 B Phạm Thanh Lam 2022-12-06 15:26:45
#70377 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 339 ms 392 K C++ 17 / 403 B hafang06 2022-01-23 19:50:23
#148667 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 340 ms 464 K C++ / 341 B Huy dz 2024-05-04 6:40:50
#87809 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 354 ms 356 K C++ / 390 B Nguyễn Danh 2022-07-18 0:56:34
#82583 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 355 ms 376 K C++ 17 / 629 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:34:37
#87661 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 355 ms 360 K C++ 14 / 336 B Nguyễn Đức Huy 2022-07-16 5:32:00
#76458 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 362 ms 380 K C++ / 414 B TH? 2022-03-04 11:16:22
#31936 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 413 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 610 B HoangVu 2021-03-20 13:33:25
#39969 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 472 ms 352 K C / 445 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 12:56:49
#119998 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 870 ms 21864 K Python 3 / 169 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-12-24 8:54:38
#119980 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 900 ms 21824 K Python 3 / 179 B Vũ Xuân Lâm 2023-12-24 8:26:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: