Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#49110 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 223 ms 468 K C++ / 404 B hihihi1 2021-09-27 9:52:00
#137958 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 225 ms 352 K C++ 17 / 283 B R 2023-05-13 8:45:15
#25002 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 228 ms 352 K C++ 17 / 307 B Trùm CUỐI 2021-01-05 3:56:49
#40900 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 230 ms 460 K C++ / 285 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 6:31:18
#51362 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 230 ms 340 K C++ / 272 B Onii Chan 2021-10-15 2:37:02
#40899 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 231 ms 360 K C++ / 269 B I'am I 2021-07-02 6:31:05
#25030 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 232 ms 368 K C++ 17 / 334 B Phạm Thế Phong 2021-01-05 9:09:20
#40851 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 233 ms 348 K C++ 17 / 624 B Tô Tiến Đạt 2021-07-01 16:42:05
#84004 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 241 ms 352 K C++ 11 / 328 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-16 9:49:56
#25739 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 245 ms 368 K C++ / 315 B abc 2021-01-18 2:28:05
#51364 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 248 ms 348 K C++ / 347 B SunflowerNguyen 2021-10-15 2:39:37
#62393 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 250 ms 384 K C++ 11 / 734 B Trương Tuấn Tú 2021-12-13 1:24:16
#112030 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 271 ms 456 K C++ 17 / 270 B Trần Đăng Khoa 2022-12-21 2:50:19
#132234 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 298 ms 280 K Pascal / 570 B Dương Bình Minh 2023-04-11 13:29:21
#24908 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 302 ms 384 K C++ / 368 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-05 3:16:36
#48602 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 303 ms 476 K C++ 14 / 729 B nguyen khac thu 2021-09-22 16:26:11
#78446 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 303 ms 352 K C++ 11 / 539 B Xuân 2022-03-22 16:22:53
#65297 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 303 ms 404 K C++ 17 / 1 K MathK27 2021-12-18 16:20:34
#43433 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 306 ms 384 K C++ / 405 B Lewjxz 2021-08-07 9:30:59
#39545 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 311 ms 464 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-06-22 18:09:44
#24980 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 312 ms 512 K C++ / 413 B Trần Khánh Linh 2021-01-05 3:50:49
#24945 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 313 ms 388 K C++ / 363 B Trần Trung Đức 2021-01-05 3:29:40
#89011 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 313 ms 352 K C++ 11 / 241 B Hồng Hương 2022-08-13 6:57:12
#132314 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 314 ms 360 K Pascal / 404 B Nguyễn Lệ Quân 2023-04-11 15:07:31
#44948 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 316 ms 376 K C++ 17 / 305 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-23 6:27:09
#64995 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 316 ms 384 K C++ / 419 B HieuLe 2021-12-18 8:00:19
#98974 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 319 ms 388 K Pascal / 411 B Lê Phạm Anh Thế 2022-11-06 8:51:45
#65330 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 329 ms 424 K C++ 17 / 350 B quocvi10Tin 2021-12-19 2:51:49
#108398 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 333 ms 412 K C++ 17 / 285 B Phạm Thanh Lam 2022-12-06 15:26:45
#120770 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 338 ms 5052 K C++ / 849 B Meow 2023-02-14 3:44:48
#70377 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 339 ms 392 K C++ 17 / 403 B hafang06 2022-01-23 19:50:23
#87809 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 354 ms 356 K C++ / 390 B Nguyễn Danh 2022-07-18 0:56:34
#82583 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 355 ms 376 K C++ 17 / 629 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:34:37
#87661 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 355 ms 360 K C++ 14 / 336 B Nguyễn Đức Huy 2022-07-16 5:32:00
#76458 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 362 ms 380 K C++ / 414 B TH? 2022-03-04 11:16:22
#31936 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 413 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 610 B HoangVu 2021-03-20 13:33:25
#39969 #261. SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất Accepted 100 472 ms 352 K C / 445 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 12:56:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: