Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52565 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 22 ms 312 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2021-10-22 0:28:01
#5816 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 26 ms 376 K C++ 14 / 657 B Trùm CUỐI 2020-04-15 14:50:41
#22347 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 26 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 641 B shiro shiro 2020-12-17 9:10:28
#5817 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 28 ms 504 K C++ 17 / 646 B Phạm Thế Phong 2020-04-15 14:52:31
#26119 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 28 ms 768 K C++ 17 / 1 K You can't see me 2021-01-20 5:15:52
#33931 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 29 ms 520 K Pascal / 890 B Khuyen Tran 2021-04-09 2:20:24
#79124 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 29 ms 348 K C++ / 641 B hm123 2022-03-27 13:59:11
#21689 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 736 K C++ / 484 B chú bé đần 2020-12-14 19:20:28
#23925 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 720 K C++ 11 / 407 B truongjr 2020-12-21 7:35:43
#64805 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 768 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 1:54:23
#77906 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 1148 K C++ 17 (Clang) / 636 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 12:46:25
#105912 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 1152 K C++ / 787 B Akiet 2022-11-29 2:17:17
#8567 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 31 ms 640 K C++ 14 / 629 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-14 7:05:35
#80637 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 31 ms 344 K C++ / 809 B Lê Phan Hiển 2022-04-07 7:34:46
#70446 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 708 K C++ 17 / 678 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 4:13:53
#77978 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 1116 K C++ 11 / 321 B Quan 2022-03-19 4:34:13
#83015 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 641 B Đỗ Bình Minh 2022-05-09 9:47:22
#31321 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 33 ms 596 K Pascal / 902 B Lâm Khánh An 2021-03-17 0:34:58
#8562 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 640 K C++ 14 / 649 B zero 2020-09-13 13:37:10
#31124 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 516 K Pascal / 846 B Nguyen An 2021-03-13 14:48:50
#41273 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 35 ms 700 K C++ / 690 B sdfffsdf 2021-07-04 5:07:23
#98968 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 35 ms 748 K C++ 14 / 441 B . 2022-11-06 8:20:06
#63534 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 35 ms 860 K C++ 11 / 897 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 1:11:37
#107716 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 36 ms 4164 K C++ / 1 K Nguyen Van Khang 2022-12-05 7:29:42
#32189 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 37 ms 416 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-23 9:38:50
#39353 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 37 ms 664 K C++ 17 (Clang) / 521 B vuvanhung 2021-06-21 2:56:15
#31231 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 37 ms 736 K C++ / 549 B batman 2021-03-14 19:18:19
#53155 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 37 ms 736 K C++ 17 (Clang) / 747 B BinhPhuc 2021-10-24 15:11:21
#35330 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 38 ms 696 K C++ 17 / 721 B IT_Charlottes 2021-04-19 15:33:04
#78120 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 38 ms 764 K C++ 14 / 629 B Xiceee 2022-03-20 3:18:54
#64773 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 38 ms 640 K C++ 17 / 563 B Ta Minh Kien 2021-12-17 16:23:52
#74791 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 38 ms 636 K C++ 14 / 489 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-21 1:24:12
#86075 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 38 ms 1100 K C++ / 550 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 5:57:36
#103037 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 38 ms 1124 K C++ / 468 B Nguyễn Trần An Hiệp 2022-11-20 3:31:21
#18447 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 39 ms 900 K Pascal / 726 B mr_coder 2020-12-03 6:10:55
#60723 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 39 ms 8592 K C++ / 834 B minh nguyen le 2021-12-02 15:39:40
#59965 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 39 ms 732 K C++ / 584 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:05:45
#70219 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 39 ms 732 K C++ 14 / 610 B Nguyễn Văn Thắng 2022-01-21 23:36:57
#103178 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 39 ms 768 K C++ / 626 B Pham 2022-11-21 11:16:54
#37613 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 40 ms 640 K C++ 11 / 414 B shabipilamew 2021-05-26 3:22:35
#36161 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 40 ms 1152 K C++ 17 / 546 B Lê Hiển Long 2021-04-30 13:08:30
#49680 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 40 ms 720 K C++ / 456 B trần minh hoàng 2021-10-02 12:43:20
#50040 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 41 ms 1136 K C++ 14 / 872 B nguyen khac thu 2021-10-06 2:31:32
#53043 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 477 B Nguyễn Văn Đạt 2021-10-24 9:59:08
#74688 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 41 ms 724 K C++ 17 / 597 B tranminhprvt01 2022-02-20 6:03:25
#34849 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 42 ms 8672 K C++ / 761 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 14:59:41
#45491 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 42 ms 700 K C++ / 572 B hello1234 2021-08-26 8:07:18
#29647 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 43 ms 768 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-03-07 11:31:55
#74717 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 43 ms 1404 K C++ 11 (Clang) / 1009 B tran cong viet 2022-02-20 9:14:57
#70463 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 43 ms 640 K C++ 17 (Clang) / 805 B Nguyễn Minh Chí 2022-01-24 4:49:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: