Tên đăng nhập

tuanduchp90

Họ và tên

Quách Gia Bảo

Email

vbd002@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-27 16:34:49

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500