Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#17220 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 295 ms 12132 K C++ 11 / 1 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-11-27 4:05:04
#6043 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 304 ms 11908 K Pascal / 1 K Chùm CUỐI 2020-04-21 15:02:15
#57532 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 382 ms 12028 K C++ 14 / 739 B hihihi1 2021-11-15 11:42:25
#51954 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 383 ms 12048 K C++ 17 / 599 B Đặng Quốc Vương 2021-10-19 3:55:43
#52207 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 385 ms 12028 K C++ / 727 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-20 7:47:52
#67423 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 398 ms 23760 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-01 14:38:51
#8702 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 401 ms 23868 K C++ 17 / 806 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 4:03:26
#56979 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 405 ms 23816 K C++ 14 / 808 B Duong Thao 2021-11-13 3:00:14
#8888 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 412 ms 23776 K C++ 14 / 624 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-29 8:56:10
#52114 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 412 ms 12076 K C++ / 717 B Nguyễn Thu Hà 2021-10-19 17:03:30
#81503 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 414 ms 23872 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-04-12 18:34:05
#38399 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 421 ms 16000 K C++ 17 / 1 K Trần Cẩm Nguyên 2021-06-05 9:00:39
#8683 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 426 ms 23772 K C++ 17 / 960 B Phạm Thế Phong 2020-09-19 8:52:47
#38423 #503. LLEGENDS – Liên minh huyền thoại Accepted 100 426 ms 23888 K C++ 14 / 894 B Ung Tuấn Lĩnh 2021-06-05 14:02:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: