Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
669 AURORA 0 0 -
653 AVERAGE 5 127 3.94%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
648 BTOWER 9 33 27.27%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 232 770 30.13%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 15 24 62.50%
376 DISTICH - Câu đối Tết 36 112 32.14%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 10 18 55.56%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 137 232 59.05%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 30 63 47.62%
447 DPCABLE – Nối cáp 41 111 36.94%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 58 104 55.77%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 37 60 61.67%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 24 61 39.34%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 31 142 21.83%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 75 209 35.89%
657 DPD1 3 8 37.50%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 136 361 37.67%