Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
669 AURORA 0 0 -
653 AVERAGE 5 127 3.94%
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
648 BTOWER 7 22 31.82%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 83 278 29.86%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 207 703 29.45%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 94 37.23%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 112 189 59.26%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 24 55 43.64%
447 DPCABLE – Nối cáp 37 103 35.92%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 50 96 52.08%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 32 55 58.18%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 22 58 37.93%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 23 108 21.30%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 191 34.55%
657 DPD1 3 5 60.00%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 49 109 44.95%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 49 69.39%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 112 329 34.04%