Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 296 563 52.58%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 214 398 53.77%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 210 747 28.11%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 207 373 55.50%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 207 703 29.45%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 172 450 38.22%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 172 618 27.83%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 167 493 33.87%
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 112 329 34.04%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 112 189 59.26%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 103 287 35.89%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 98 294 33.33%
426 DPLATGACH – Lát gạch 97 193 50.26%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 93 163 57.06%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 89 174 51.15%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 83 278 29.86%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 79 174 45.40%
474 DPMARKET – Hội trợ 77 242 31.82%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 67 259 25.87%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 191 34.55%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 66 118 55.93%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 63 160 39.38%
451 DPPAINT – Sơn nhà 61 118 51.69%