Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 231 822 28.10%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 229 760 30.13%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 325 627 51.83%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
402 PROJECTS - Dự án 235 460 51.09%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 231 423 54.61%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 228 401 56.86%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 131 355 36.90%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 312 35.90%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 307 34.53%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 305 30.16%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 74 294 25.17%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
474 DPMARKET – Hội trợ 83 257 32.30%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 51 221 23.08%
426 DPLATGACH – Lát gạch 107 212 50.47%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 77 206 37.38%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 70 203 34.48%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 97 192 50.52%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 60 184 32.61%