# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1051 Nguyễn Trần Khánh Linh 1 1500
1052 acer jame 0 1500
1053 Trần Hoàng Sơn 0 1500
1054 Nguyễn Minh Đức 49 1500
1055 Vũ Thu Phương 0 1500
1056 mai văn hoàng 1500
1057 Ngô Tùng Lâm 1500
1058 Dương thị như ý 1 1500
1059 tran anh tuan 1 1500
1060 LOSER 1 1500
1061 Nguyễn Hoàng Anh 0 1500
1062 Hà Phú Hào 15 1500
1063 444878 3 1500
1064 son2k6 1 1500
1065 Code Phải Yêu Tôi <3 8 1500
1066 Trần Cao Quý 3 1500
1067 lll 1 1500
1068 23m3m33k;-; 1 1500
1069 pandamama 0 1500
1070 vuducthien 4 1500
1071 hunh gia hinh 1500
1072 Trần Tiến Minh 3 1500
1073 Nguyễn Minh Ngọc 2 1500
1074 Phạm Ngọc Minh 3 1500
1075 Nguyễn Thành Vinh 1500
1076 Nguyễn Thùy Trang-11a4 1 1500
1077 Vũ Đức Huy 1500
1078 Chu Quang Đăng Minh 0 1500
1079 eeeee 1500
1080 tokyotoronto13 1500
1081 Nguyễn Mạnh Hùng 1 1500
1082 Dương Đức Vinh 1 1500
1083 binh 50 1500
1084 TC Thanh Châu 1500
1085 WamiITB 1 1500
1086 Dv 0 1500
1087 hihi123 0 1500
1088 NGUYỄN VĂN THUẤN 0 1500
1089 Trần Huyền 1 1500
1090 Đào Đình Bình 22 1500
1091 Hồ Hữu Minh Nhật 0 1500
1092 MACHINE 6 1500
1093 Trần Cao Minh Hiếu 2 1500
1094 Lê thị khánh hòa -11a4 1 1500
1095 Kim An 1500
1096 Phạm Gia Khánh 5 1500
1097 Huy Coder 1 1500
1098 Nguyễn Nữ Ngọc Ngà 0 1500
1099 Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 3 1500
1100 Thái Minh Quân 1 1500