# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1051 Vũ Hữu Hoạt 2 1500
1052 Trần Tiến Đạt 2 1500
1053 Đào Anh Tú 2 1500
1054 Tôn Tuấn 2 1500
1055 Trần Mỹ Linh 2 1500
1056 sonsonson 2 1500
1057 Lê Đại King 2 1500
1058 Hieu Tran 2 1500
1059 Amon 2 1500
1060 Timelimited 2 1500
1061 dskl 2 1500
1062 HTL 2 1500
1063 Vũ Tiến Đạt 2 1500
1064 Trương Quốc Tài 2 1500
1065 bnt 2 1500
1066 Ho Trong Tin 2 1500
1067 Vũ Minh Phương 2 1500
1068 yourself 2 1500
1069 H 2 1500
1070 Nguyễn Trí Phúc 2 1500
1071 loveyou 2 1500
1072 Nguyễn Minh Ngọc 2 1500
1073 Hà Phú Hào 2 1500
1074 Nguyễn Trường Giang 2 1500
1075 Trịnh Thành Nam 2 1500
1076 Ngô Cao Phương Linh 2 1500
1077 Srey 2 1500
1078 Vũ Quý Phong 2 1500
1079 Huynh Thi Bich NGuyet 2 1500
1080 Mr No Name 2 1500
1081 Lai Tri Dung 2 1500
1082 lê khánh linh 2 1500
1083 Hoàng Đức Duy 2 1500
1084 Đặng Thanh Quý 2 1500
1085 nddung2609 2 1500
1086 pongtran 2 1500
1087 hao 2 1500
1088 Love Megumin 2 1500
1089 Điệp viên 007 2 1500
1090 Nguyễn Chánh Chương 2 1500
1091 123 2 1500
1092 Bui Ng Thai Hoa 2 1500
1093 đâsdasda 2 1500
1094 Huy Trần 2 1500
1095 Đỗ Phú 2 1500
1096 Trần Mạnh Dũng 2 1500
1097 Le Gia Hien 2 1500
1098 Phan Thai Hoa 2 1500
1099 Trần Hoàng Sơn 2 1500
1100 Ngô Hoàng Tuấn 2 1500