# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1051 Nguyễn Phúc Tân 0 1500
1052 hihi 9 1500
1053 Pham Gia Minh 9 1500
1054 Vũ Giang 1 1500
1055 NSG 6 1500
1056 Nguyễn Trường Giang 4 1500
1057 Nguyễn Trường Giang 1 1500
1058 Nguyen Duy Bảo 1500
1059 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1500
1060 thái gia vỹ 0 1500
1061 giơ hai tay lên cao 1500
1062 Vũ Giang 163 1447
1063 GM 1 1500
1064 Giang 1500
1065 Vu Huy Hoang 4 1500
1066 gnhmhp 4 1500
1067 Ngô Trọng Phong 2 1500
1068 thợ code 1500
1069 Nguyen Duong 1 1500
1070 Phạm Văn Bình 3 1500
1071 NKT 1 1500
1072 Giang Minh Quân 1 1500
1073 bvaed 1 1500
1074 Quân 1 1500
1075 dsafs 1 1500
1076 h1710 0 1500
1077 Nguyễn Văn Hùng 2 1500
1078 haong pham 0 1500
1079 ABC 5 1500
1080 P Hà 0 1500
1081 LTTH 0 1500
1082 Hacker 1500
1083 ahihi 1 1500
1084 Hacker Sơn La 2 1500
1085 Nguyễn Đặng Nhật Anh 0 1500
1086 hackimsi 1500
1087 Hades 44 1500
1088 ha duc 1 1500
1089 hafang06 10 1500
1090 123456789aa 15 1500
1091 hoho 1 1500
1092 Tung 0 1500
1093 Cao Minh Đức 1 1500
1094 hhahhah 1 1500
1095 nguyễn thành long 0 1500
1096 tui_ngu 9 1500
1097 hahalolo 0 1500
1098 hi 5 1500
1099 đặng quốc hải 1 1500
1100 Hải 1 1500