# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1301 temper 2 1500
1302 Triệu Lộ Tư 2 1500
1303 TQP 2 1500
1304 Nguyễn Huyền 2 1500
1305 Holmes 2 1500
1306 Linh Mỹ 2 1500
1307 quangnopro 2 1500
1308 Trần Đình Hoàn 2 1500
1309 fffffffff 2 1500
1310 Lê Văn Quý Tùng 2 1500
1311 Nguyễn Văn Hùng 2 1500
1312 Đăng Tuyên 2 1500
1313 Le Trong Khoi 2 1500
1314 Doan Ba Hung 2 1500
1315 Dung 2 1500
1316 Phùng Gia Bách 2 1500
1317 Nguyen Bao Tuan 2 1500
1318 Nguyễn Tuấn Khôi 2 1500
1319 Ngan Lam 2 1500
1320 UwU 2 1500
1321 NTK 2 1500
1322 Pham Hoang Nhan 2 1500
1323 Danh Duy 2 1500
1324 tai 2 1500
1325 Vũ Đình Long 2 1500
1326 PL 2 1500
1327 Hello 2 1500
1328 Nguyễn Văn An 2 1500
1329 trần xuân thành 2 1500
1330 Nguyễn Thị Thanh Uyên 2 1500
1331 Le Thanh Phu 2 1500
1332 Quan Nguyen 2 1500
1333 Minh Quân Trần 2 1500
1334 nguyễn phúc sanh 2 1500
1335 Jarvis Celsius 2 1500
1336 Trần Trung Hiếu 2 1500
1337 Minh Vũ 2 1500
1338 Noa 2 1500
1339 Lê Thành Hưng 2 1500
1340 leconghai112 2 1500
1341 Đặng Minh Tú 2 1500
1342 Nguyễn Trần Nam 2 1500
1343 Hoàng Việt 2 1500
1344 Nguyen Nhu Duc Minh 2 1500
1345 dmuyhmung 2 1500
1346 Trần Quang Trường 2 1500
1347 Lê Đức Toàn 2 1500
1348 Đặng Thành Phát 2 1500
1349 pham gia hung 2 1500
1350 Nguyễn Trọng Nghĩa 2 1500