# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1301 Nguyễn Văn Hảo 3 1500
1302 Nguyễn Hà Nam Trân 3 1500
1303 Huân 3 1500
1304 Nguyen Le Huy 3 1500
1305 Sin Phan Chang 3 1500
1306 Trương Đức Tài 3 1500
1307 Tran Dieu Quynh 3 1500
1308 Huyen Linh 3 1500
1309 Trần Thanh Hải 3 1500
1310 FS 3 1500
1311 Nguyễn Minh Vũ 3 1500
1312 Chandoi 3 1500
1313 Lê Đại King 3 1500
1314 Nguyễn Việt Bách 3 1500
1315 Vũ Duy Hưng 3 1500
1316 Bui Manh Cuong 3 1500
1317 Venn 3 1500
1318 phạm gia hùng 3 1500
1319 Phạm Văn Bình 3 1500
1320 Nguyen Ngoc Giap 3 1500
1321 nguyen 3 1500
1322 submit nhieu vo so ke 3 1500
1323 dangthanhhung2806 3 1500
1324 444878 3 1500
1325 Trần Tiến Minh 3 1500
1326 Phạm Ngọc Minh 3 1500
1327 Duongdz 3 1500
1328 Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 3 1500
1329 Lê Văn Sỹ 3 1500
1330 Đặng Công Trường 3 1500
1331 tn 3 1500
1332 Trương Minh Đức 3 1500
1333 ahihi 3 1500
1334 Y4kuz4 3 1500
1335 Nguyen Huynh Nhu Thien 3 1500
1336 Trần Thế Định 3 1500
1337 Do Thi Anh Thu 3 1500
1338 khangkontum 3 1500
1339 afagee 3 1500
1340 lehuuminhvu 3 1500
1341 anhkhoa0707 3 1500
1342 Trần Hoài An 3 1500
1343 LE DUONG KHANH 3 1500
1344 Nguyễn Anh Linh 3 1500
1345 ntqh2k2 3 1500
1346 tmp 3 1500
1347 Nguyễn Trần Khánh Luân 3 1500
1348 MAI NGOC HUY 3 1500
1349 Trần Hoàng Sơn 3 1500
1350 Bùi Trung Hiếu 3 1500