# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1301 Hoàng Nguyên Đức 3 1500
1302 nguyentrantrongtuyen 3 1500
1303 Linh 3 1500
1304 Lương Xuân Nguyên 3 1500
1305 Nguyễn Trần An Hiệp 3 1500
1306 Phạm Đức Thiện 3 1500
1307 nvnamson 3 1500
1308 Nguyễn Hải Đăng 3 1500
1309 Dinh Viet Quang 3 1500
1310 lmaolmaolmao 3 1500
1311 Elliot Alderson 3 1500
1312 vjpss+ 3 1500
1313 dz2k4 3 1500
1314 kính cận 3 1500
1315 Lê Thảo Nguyên 3 1500
1316 Pham Doan Tung 3 1500
1317 NTTN 3 1500
1318 Hoàng Việt Nhân 3 1500
1319 Nguyễn Hương Lan 3 1500
1320 Nguyễn Đình Thanh 3 1500
1321 Mad 3 1500
1322 Đặng Minh Hiếu 3 1500
1323 Phạm Nguyễn Thanh Hà 3 1500
1324 Nguyễn Nhật Hoàng 3 1500
1325 hoang 3 1500
1326 ông em 96 3 1500
1327 Kanna Elix 3 1500
1328 Trần Gia Định 3 1500
1329 luuquoctuan 3 1500
1330 Võ Ngọc Sơn 3 1500
1331 VỹKhang 3 1500
1332 Trương Văn Nguyên 3 1500
1333 canhtoannct 3 1500
1334 newmem 3 1500
1335 Lữ Gia Minh 3 1500
1336 phan anh tài 3 1500
1337 Phạm Nam Khánh 3 1500
1338 Lê Hồng Đăng 3 1500
1339 Đoàn Vũ Linh Duy 3 1500
1340 123456789 3 1500
1341 DOSON 3 1500
1342 noname2007 3 1500
1343 Trần Minh Trí 3 1500
1344 NVA 3 1500
1345 Công Phước 3 1500
1346 coder lỏ 3 1500
1347 Nguyễn Cao Cường 3 1500
1348 Duy Pham 3 1500
1349 Hao Nguyen Vo Thien 3 1500
1350 Chu Van Khanh 3 1500