# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1301 violetzzz 9 1500
1302 Lê Hải Anh 1 1500
1303 Hà Phú Hào 15 1500
1304 Ha Phu Hao 36 1500
1305 Nguyen Cong Vinh 2 1500
1306 SIUUUUUUUUUUU 5 1500
1307 HaPhong 1 1500
1308 Hà Phú Hào 2 1500
1309 loveyou 2 1500
1310 harrypotter 1 1500
1311 Phạm Nguyễn Thanh Hà 3 1500
1312 Nguyễn Minh Trí 1500
1313 Ha Trinh Nguyen 1 1500
1314 Hà Thu Hà 5 1500
1315 Hà Tuấn Cường 1500
1316 Unknow 2 1500
1317 Phan Hà Xuyên 1 1500
1318 Quý Hùng 1 1500
1319 Vi Hùng Đức 10 1500
1320 Nguyễn Trung Long 18 1500
1321 Trần Minh Sáng 13 1500
1322 Nguyễn Tiến Hải 6 1500
1323 Nguyễn Quang Trung 6 1500
1324 Vũ Đình Vương 1 1500
1325 hbk 3 1500
1326 nguyễn minh hiếu 6 1500
1327 sad 0 1500
1328 hdhd 1 1500
1329 HDNguyen 0 1500
1330 Bùi Huy Dược 24 1500
1331 hoang sieu cap dep trai 1 1500
1332 phong 11 1500
1333 yennhi 1 1500
1334 Name 0 1500
1335 hehehe 1 1500
1336 Hehehehe 1 1500
1337 Lu Huong Giang 9 1500
1338 Lê Thị Hà Phương 1500
1339 Nguyễn Phúc văn 0 1500
1340 Cường Trần 4 1500
1341 haquochoang 1500
1342 hello123 0 1500
1343 hello1234 41 1500
1344 Nam Khanh 1500
1345 umm 26 1500
1346 Lê Nhất Duy 4 1500
1347 AC 1 1500
1348 Kitty 1500
1349 Hello 1 1500
1350 =)) 1 1500