# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1301 Đặng Thái Sơn 145 1500
1302 DN 1500
1303 Nguyễn Cao Lộc 6 1500
1304 Vũ Tăng Cường 13 1500
1305 Mr No Name 2 1500
1306 Mai Nguyễn 16 1500
1307 ahihi 3 1500
1308 Nguyenthiquyen11a4 1500
1309 Trần Thu Thảo 1500
1310 anh tran 1500
1311 Nguyen Vanh 1500
1312 Nguyễn Lê Khánh Nam 27 1500
1313 Nguyễn Quang Kỳ 1 1500
1314 Lê Hoàng Lâm 0 1500
1315 Do Hoang Anh Tuan 5 1500
1316 Ngo The Cuong 11 1500
1317 Huỳnh Minh Quân 1 1500
1318 Võ Thương 4 1500
1319 nba 1500
1320 Vo Minh Huy 1 1500
1321 Lê Bảo Hiệp 1500
1322 Nguyen Mai Vinh 1500
1323 Trần Đức Mạnh 14 1500
1324 thit cho ngon 5 1500
1325 Đông huy Hoàng 1 1500
1326 dang 0 1500
1327 Nguyễn Hữu Chính 1 1500
1328 Đào Thị Quỳnh Như 4 1500
1329 Y4kuz4 3 1500
1330 Hiếu 1 1500
1331 Trần Hoàng Đạt 24 1500
1332 Nguyễn Duy Khang 6 1500
1333 Phan Thị Quỳnh Nga 1500
1334 Nguyễn Đình Hạnh 4 1500
1335 La Nguyễn Gia Huy 1500
1336 Nguyễn Đăng Khoa 1500
1337 Nguyễn Trường Thịnh 1 1500
1338 Nguyen Ha 1 1500
1339 Trần Đức Anh 1500
1340 buimanchin 1500
1341 Đoàn Công Chiến 133 1500
1342 HuanRose 1 1500
1343 Nguyen Cao Loc 5 1500
1344 Nguyễn Tường Hùng 9 1500
1345 Tạ Minh Kiên 1500
1346 classic 1 1500
1347 Nguyen Huynh Nhu Thien 3 1500
1348 nguyễn văn tiến 1500
1349 phuong huyen 1 1500
1350 á 1 1500