# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1301 Hoang Anh Quy 2 1500
1302 Trịnh Nguyễn Hoàng Vũ 1 1500
1303 conanastro2002 1500
1304 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500
1305 alo 0 1500
1306 tran quang dat 1 1500
1307 ai cho biết, dơ 15 1500
1308 Nguyễn Đình Tú 1500
1309 Đoàn Anh Quân 0 1500
1310 pham gia hung 1 1500
1311 thanhnhan 1 1500
1312 Nguyễn Minh Dũng 1500
1313 Luu Thanh Loi 0 1500
1314 lê khánh linh 2 1500
1315 Bùi Cường Quốc 20 1500
1316 Hưng 1500
1317 hwng06 1 1500
1318 duytran 8 1500
1319 1504 1 1500
1320 Nguyễn Thanh Toàn 1 1500
1321 lmeow 4 1500
1322 BuiDuyKhoa 0 1500
1323 binhnt 1500
1324 Nguyen Truong Thinh 0 1500
1325 Trần Thế Định 3 1500
1326 Đặng Trọng Tuyến 1500
1327 Nhan Ngo 1500
1328 Nguyễn Châu Minh Anh 1 1500
1329 Nguyễn Tài Phú 1 1500
1330 Trần Duy 0 1500
1331 Dương Kim Kiều Hưng 1 1500
1332 Do Thi Anh Thu 3 1500
1333 hahahaha 0 1500
1334 TANG THUY TRANG 1500
1335 hoangheovn 20 1500
1336 Hoàng Đức Duy 2 1500
1337 Lê Huy Phát 1 1500
1338 Bui Hoang Tri 5 1500
1339 vo ho quoc thang 1 1500
1340 Tô Phú Khang 2 1500
1341 aaaaaaa 1500
1342 Nguyễn Triều Vỹ 1 1500
1343 ahihidongoc 0 1500
1344 happy noise 4 1500
1345 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 1500
1346 Hồ Minh Quang 1 1500
1347 Vũ Hồng Hoàng 0 1500
1348 tdk_07 4 1500
1349 Nguyễn Quốc An 0 1500
1350 Đặng Triệu Dũng 5 1500