Tên đăng nhập

nam2007vn

Họ và tên

Nguyễn Lê Khánh Nam

Email

nam2007bl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:02:41

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500