# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1401 Nguyen Xuan Thai 1 1500
1402 idk 1 1500
1403 anhkhoa0707 3 1500
1404 pham huy hoang 17 1500
1405 Trần Hoài An 3 1500
1406 Diệp Thị Ánh Tuyết 0 1500
1407 Huỳnh Trung Kiệt 1500
1408 Điệp viên 007 2 1500
1409 Nguyễn Chánh Chương 2 1500
1410 Nguyen Trung Hieu 27 1500
1411 Nguyễn Thị Hoài Thanh 11A7 1 1500
1412 Trần Hữu Bách 21 1500
1413 Nguyen Xuan thanh 1 1500
1414 kek 1500
1415 ntnq 4 1500
1416 nguyen huu khoi nguyen 1 1500
1417 lam thoi kieu 1500
1418 Nguyễn Đình Minh 1 1500
1419 Vũ Trung Kiên 1 1500
1420 Chau Quốc Thinh 1500
1421 Mahiro Oyama 1 1500
1422 Do Gia Bao 1 1500
1423 maitandat03 1500
1424 Wai 20 1500
1425 123 2 1500
1426 HoangVu 32 1500
1427 letran3 26 1500
1428 PHẠM NGỌC MINH 6 1500
1429 Duy Vo 1 1500
1430 Vũ Quế Lâm 1 1500
1431 Trương Quốc Tiến 1 1500
1432 Phạm Tấn Tú 16 1500
1433 petland 1 1500
1434 Bui Ng Thai Hoa 2 1500
1435 Thao Quyen 1 1500
1436 Nguyễn Hà Phan 1500
1437 Nguyễn Trung Hiếu 1 1500
1438 Le Trung Minh Nhat 0 1500
1439 LE DUONG KHANH 3 1500
1440 Trương Gia Bảo 1500
1441 Vũ Tiến Thành 1 1500
1442 Lê Phạm Gia Hưng 0 1500
1443 npphu 1500
1444 Yato 10 1500
1445 truongjr 46 1500
1446 đâsdasda 2 1500
1447 Đinh minh phúc 1 1500
1448 Nguyễn Quốc An 0 1500
1449 Huy Trần 2 1500
1450 Trần Văn Kiên lớp 11A7 1 1500