# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1401 Nguyen Do Anh Tuan 7 1500
1402 ELVIN HAMMOND 28 1500
1403 TranPhuongLam 0 1500
1404 Nguyễn Khánh Nhân 0 1500
1405 Trần Khánh Hưng 11A7 1 1500
1406 Cong Hao 6 1500
1407 Trần Mạnh Dũng 2 1500
1408 Le Gia Hien 2 1500
1409 Trịnh Nguyễn An Huy 11 1500
1410 Trần Việt Hưng 4 1500
1411 wwi 0 1500
1412 Trần Hải Đăng 4 1500
1413 Hoàng Hải Nam 1 1500
1414 Nguyễn Việt Cường 0 1500
1415 Trần Phương Anh 1 1500
1416 chauminhkhai 1500
1417 An Thuyên 1500
1418 abbaabbaba 1 1500
1419 Nguyễn Trần Khánh Luân 3 1500
1420 Lợi giấu tên :)) 33 1500
1421 Võ Văn Hải 1 1500
1422 Nguyễn Hoàng Sơn 1500
1423 Võ Quang Đạt 1 1500
1424 asjdlkajsdkl 0 1500
1425 HnihT 4 1500
1426 hello 1 1500
1427 Nguyen Minh Hoang 11 1500
1428 Rô không gầy 1 1500
1429 Văn Công Nam 1 1500
1430 Hà Đăng Hưng 1500
1431 MAI NGOC HUY 3 1500
1432 PHAM THI MINH THƯ 0 1500
1433 nhu hong phuc 0 1500
1434 cuthao 1500
1435 Phan Thai Hoa 2 1500
1436 Quốc Bảo 1500
1437 Nguyễn Cao Trường 17 1500
1438 Trần Hoàng Sơn 3 1500
1439 MAGIC 4 1500
1440 Nguyen Thai Giang 1 1500
1441 Phạm Lê Danh Nhật 1 1500
1442 Cao Khắc Mạnh 1500
1443 Trần Nguyễn Khánh Thuận 1500
1444 Nguyen Tan Thanh 1 1500
1445 Hoàng Trang 1500
1446 Akiet 50 1500
1447 BÙI CÔNG LẬP 1500
1448 vutrongluan 0 1500
1449 dophu 4 1500
1450 Minh Phương 0 1500