# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1951 Boy Bac Bo 1 1500
1952 NTTN 3 1500
1953 Lê Minh Quân 1 1500
1954 Trương Nhật Huy 1500
1955 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 4 1500
1956 Jarvis Celsius 2 1500
1957 Lê Minh Đức 1500
1958 hphuong 6 1500
1959 Dang Tran Long 0 1500
1960 Nna Love 1500
1961 darkhack 1 1500
1962 Lê Minh Vũ 1500
1963 Trần Phương Nhi 4 1500
1964 Nguyen Anh 1500
1965 thành moi 2 1500
1966 Vũ Minh Đức 4 1500
1967 Ngô Tuấn 0 1500
1968 Trần Trung Hiếu 2 1500
1969 Quach manh tuan 1 1500
1970 mim 1500
1971 Hà Văn Thành 13 1500
1972 khangranhcon 5 1500
1973 Minh Vũ 2 1500
1974 Trịnh Phạm Thiện Tachi ngu 1 1500
1975 phú 1 1500
1976 Phạm Ngọc Thọ 1 1500
1977 Nguyễn Hương Lan 3 1500
1978 NguyenMaiDuy 1 1500
1979 Pham Buu 7 1500
1980 Phan Huy Khang 8 1500
1981 Nguyễn Đình Thanh 3 1500
1982 LTG 8 1500
1983 Cường Nè 0 1500
1984 Nguyễn Quang Huy 0 1500
1985 Hồ Nguyễn Thảo Nhi 1 1500
1986 Phan Thanh Quý 1 1500
1987 Lê Xuân Nguyên 1 1500
1988 Đặng Bảo An 4 1500
1989 Noa 2 1500
1990 stingnmore 1500
1991 Lê Thành Hưng 2 1500
1992 Vũ Đức Duy 1 1500
1993 soul 18 1500
1994 Absenter 0 1500
1995 Rickie Lukas 1500
1996 Nguyễn Gia Bảo 71 1500
1997 leconghai112 2 1500
1998 Đặng Minh Tú 1 1500
1999 adcxb123 0 1500
2000 Nguyễn Trọng Tất Thành 0 1500