# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1951 Phạm Xuân Hoàng 5 1500
1952 Phạm Minh Hoàng 80 1500
1953 Trần Quang Huy 106 1500
1954 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
1955 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
1956 Trần Khánh Linh 164 1500
1957 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
1958 Chu Minh Quân 137 1500
1959 Đặng Thái Sơn 145 1500
1960 Hoàng Minh Sơn 146 1500
1961 Lê Minh Tâm 122 1500
1962 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
1963 Bùi Thị Huyền Trang 30 1500
1964 Phạm Văn Hoàng Anh Tú 146 1500
1965 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500
1966 Nguyễn Tùng Bách 23 1500
1967 NONE 27 1500
1968 Nguyễn Tuấn Anh 103 1497
1969 Lường Ngọc An 108 1285
1970 Đồng Thị Phương Thảo 89 1147
1971 Phan Minh Hùng 28 1053
1972 Cao Viết Bảo Khánh 15 1387
1973 Vũ Trần Lâm 42 1502
1974 Đặng Châu Anh 77 1506
1975 Nguyễn Duy Anh 73 1537
1976 Vũ Đức Anh 55 1456
1977 Vũ Nguyễn Bảo Anh 33 1533
1978 Phan Kim Chi 38 1561
1979 Nguyễn Mạnh Dũng 111 1644
1980 Lương Tiến Đạt 32 1205
1981 Nguyễn Tiến Đạt 51 1368
1982 Đinh Trần Anh Đức 97 1514
1983 Vũ Minh Huyền 54 1374
1984 Trần Đăng Khoa 70 1378
1985 PL 2 1500
1986 Phạm Thanh Lam 157 1652
1987 Đỗ Hải Lâm 33 1422
1988 Vũ Xuân Lâm 40 1205
1989 Nguyễn Trần Tuấn Linh 64 1718
1990 Phùng Nhật Minh 153 1402
1991 Vũ Đức Minh 10 1221
1992 Nguyễn Danh Nhân 38 1271
1993 Nguyễn Anh Tú 54 1428
1994 Nguyễn Trọng Anh Tú 34 1315
1995 Nguyễn Huyền Trang 77 1813
1996 Đinh Trần Bảo Trâm 7 1277
1997 Đặng Huyền Trân 128 1630
1998 Nguyễn Quốc Việt 140 1688
1999 444878 3 1500
2000 Ninh Anh Vũ 171 1581