# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1951 trinhngocphuoc 2 1500
1952 hong_nhu 1500
1953 Anonymous 3 1500
1954 Bảo Trâm 3 1500
1955 Nguyễn Thành Đạt 0 1500
1956 n m v 2 1500
1957 HL 74 1500
1958 đtwi 1500
1959 werwer 0 1500
1960 SonTungMTP 1 1500
1961 helloworld123 3 1500
1962 123456789aa 15 1500
1963 Nguyễn Tấn Trọng 0 1500
1964 VOQUANGHUNG 0 1500
1965 Nguyễn Quang Ninh 41 1500
1966 Nguyễn Văn Sáng 1 1500
1967 Chu Quang Huy 1 1500
1968 Nguyễn Văn Thường 0 1500
1969 Nguyễn Viết Duy Bảo 11A7 1500
1970 Bùi Ngân Thảo 2 1500
1971 D 1500
1972 Nguyễn Thành Nam 2 1500
1973 allforest01 1500
1974 Hacker 1500
1975 Alexia Midgar 1 1500
1976 Trần Trung Đức 0 1500
1977 Lê Ngọc Trung 31 1500
1978 PGuy 1 1500
1979 TRAN VAN HAI 1 1500
1980 NVT 0 1500
1981 a14789654 1500
1982 Nguyễn Huy Thái 25 1500
1983 Cường Trần 4 1500
1984 Nguyễn Chính Minh 1500
1985 Lê Hồng Phong 1500
1986 khongbietdatten 1 1500
1987 AESH 0 1500
1988 Ducklkdeveloper 3 1500
1989 Nguyễn Sĩ Nghĩa 1 1500
1990 Tran Minh Hieu 4 1500
1991 Nguyễn Việt Hùng 32 1500
1992 Đậu Văn Phụ 1 1500
1993 Trần Đức Nhân 0 1500
1994 Trần Hải Nam 3 1500
1995 Ngô Huy Mạnh Tùng 0 1500
1996 Nguyễn Văn Bảo 1500
1997 Nguyễn Đình Chiến 30 1500
1998 Messinaldo 1500
1999 Anh Pham Hung 4 1500
2000 Ho Tuan Dat 2 1500