# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2251 Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 63 1500
2252 Nguyễn Bùi Vương Tiễn 0 1500
2253 Pham Quoc Viet 10 1500
2254 Nguyen Phuc Tho 35 1500
2255 duong tuan minh 2 1500
2256 Trương Văn Quý 0 1500
2257 Tran Huy 0 1500
2258 kitare 1500
2259 tttv 1 1500
2260 trinhduytai 0 1500
2261 Vũ Hoàng Tùng 10 1500
2262 Phạm Quân 0 1500
2263 Nguyễn Tuấn Đạt 4 1500
2264 Nguyễn Phúc Lai 1 1500
2265 abcxyz 1 1500
2266 Nguyễn Đạt 1 1500
2267 Irelia 51 1500
2268 Trương Bá Hải nam 1 1500
2269 Nguyễn Hoàng Đăng 0 1500
2270 Trương Ngọc Khánh 0 1500
2271 Đỗ Lê Quỳnh Mai 6 1500
2272 Trần Nguyễn Duy Anh 0 1500
2273 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
2274 Lý Lâm Khải 2 1500
2275 Võ Phương Nam 6 1500
2276 Trần Khắc Triều 59 1500
2277 Sơn Hải 1 1500
2278 Dương Phước Sang 1 1500
2279 Trần Sang 1500
2280 at 1 1500
2281 Do Dinh Hai 1 1500
2282 caniK 2 1500
2283 qvanle 1 1500
2284 Nguyễn Văn Hoàng 1 1500
2285 wgsgg 0 1500
2286 nguyenan 1500
2287 Tran Dan Mach 1500
2288 CS50 1500
2289 Hàn Tử Thiên 8 1500
2290 Phạm Nguyễn Nguyên Vũ 0 1500
2291 tino2006 0 1500
2292 Nguyễn Văn An 8 1500
2293 Takce 118 1500
2294 mark 5 1500
2295 Nguyen Huy Hoang 1 1500
2296 lilode123 2 1500
2297 ninja123 1 1500
2298 Le Gia Khanh dep trai 8 1500
2299 . 43 1500
2300 Dang Hai Duong 0 1500