# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2301 Kim Duyên 1 1500
2302 1500
2303 baolong1234 0 1500
2304 Nguyễn Trần Vinh 1500
2305 Nguyễn Quốc Nghĩa 4 1500
2306 Nguyen Thai Hoang 2 1500
2307 Đỗ Nguyễn Anh Đức 6 1500
2308 Trieu Tien Duong 1500
2309 huỳnh anh tuấn 12 1500
2310 Bùi Nguyễn Tấn Huy 0 1500
2311 Ngô Văn Hải 6 1500
2312 Trương Đức Tuấn 1500
2313 Hương Giang 2 1500
2314 Tran Quang Thanh 1 1500
2315 Lâm Thành Đức 14 1500
2316 asd 0 1500
2317 Trần Tuấn Anh 1 1500
2318 yamete 8 1500
2319 Nguyễn Văn Nghiêm 12 1500
2320 Cáo 1 1500
2321 dddd 1 1500
2322 chjppj 1 1500
2323 trần dang quang 0 1500
2324 Pham Duy 1 1500
2325 Tien Dung 0 1500
2326 Nguyễn Tiến Đạt 1 1500
2327 TQKhang 6 1500
2328 cbacssacsac 1 1500
2329 lkajsf 1500
2330 Yes 1500
2331 Nguyễn Trần 5 1500
2332 Helu World 0 1500
2333 BH 29 1500
2334 Nghiem Anh 1 1500
2335 Đàm Quang Vinh 1 1500
2336 Đỗ Minh Khương 1 1500
2337 Nguyễn Kim Phúc 1500
2338 v4ngtr 1 1500
2339 Le Van Dat 2 1500
2340 sieunhando 0 1500
2341 testtin 1500
2342 Honghihi 1500
2343 Lê Quang Thịnh 4 1500
2344 Thành Hiếu 5 1500
2345 Đào Huy Hoàng 1 1500
2346 Nguyễn Bùi Bá Quốc 0 1500
2347 QT 1500
2348 Phạm Tiến Dũng 1500
2349 Nguyễn Huy Cường 2 1500
2350 Nguyen Minh Hien 5 1500