# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2001 Trần Quý Nhất 1 1500
2002 Nguyễn Thế Vỹ 0 1500
2003 Nguyễn Trần Nam 2 1500
2004 nguyễn đức hiếu 1 1500
2005 Nguyễn Minh Chí 12 1500
2006 LeonaRaging 5 1500
2007 Đinh Quốc Bình 1500
2008 Hoàng Việt 1 1500
2009 Vũ Huy Đức 9 1500
2010 lala 1500
2011 Nguyen Nhu Duc Minh 2 1500
2012 trần huy thịnh 0 1500
2013 Nguyễn Đức Bảo Lâm 1500
2014 lethanhminh 1500
2015 Quốc Khánh 61 1500
2016 Mad 3 1500
2017 lulu 1500
2018 amogus 1 1500
2019 Phan Lâm Dũng 1 1500
2020 Trịnh Hải An 5 1500
2021 op 1 1500
2022 Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 16 1500
2023 Lân Phạm 0 1500
2024 Lê Văn Cường 1500
2025 lalalala 25 1500
2026 Sử Trường Giang 0 1500
2027 Phạm Kim Trung Đức 0 1500
2028 dmuyhmung 2 1500
2029 pham duy hieu 1 1500
2030 Lê Việt Hoang 1 1500
2031 Nguyễn Thị Kiều Ngân 12 1500
2032 Nguyen Duc Hung 1 1500
2033 Slvcker2k5 12 1500
2034 Nông Nhật Quang 0 1500
2035 Mai Hồng Tín 14 1500
2036 Trần Đan Mạch 1500
2037 Trịnh Đình Khải 1500
2038 n 1 1500
2039 Nguyễn Văn A 0 1500
2040 CSL OJ 1 1500
2041 Nguyễn Lê Hưng 1 1500
2042 TO01 1500
2043 Nam Khánh 1500
2044 Nguyễn Trung Anh 1500
2045 Đại Lớn 0 1500
2046 Đoàn Sông Hào uneti 1 1500
2047 Nguyễn Hữu Trung 0 1500
2048 Phạm Cao Sơn 8 1500
2049 Hồ Nguyễn Đăng Khoa 1500
2050 Lê Hữu Nghĩa 1 1500