# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2001 Vũ Đức Minh 10 1221
2002 Nguyễn Danh Nhân 38 1271
2003 Nguyễn Anh Tú 54 1428
2004 Nguyễn Trọng Anh Tú 34 1315
2005 Nguyễn Huyền Trang 77 1813
2006 Đinh Trần Bảo Trâm 7 1277
2007 Đặng Huyền Trân 128 1630
2008 Nguyễn Quốc Việt 140 1688
2009 444878 3 1500
2010 Ninh Anh Vũ 171 1581
2011 Lương Tiến Đạt 1500
2012 Trần Long 101 1500
2013 Nguyễn Thiện Nhân 0 1500
2014 Kiều Quốc Thái 1 1500
2015 người tình mùa đông 19 1500
2016 tranngocminh 1 1500
2017 Pham Duc Hung 1500
2018 Pham Duc Hung 1 1500
2019 K84Daicaa 0 1500
2020 Sylphiette 1500
2021 nguyen anh kiet 1 1500
2022 Nguyễn Duy Anh 0 1500
2023 Nguyễn Duy Anh 1 1500
2024 Trần Trung Nghĩa 1500
2025 Nguyễn Duy Anh 1500
2026 nguyenvannam 0 1500
2027 kaitoX 1500
2028 kaka 0 1500
2029 Trung Hieu 0 1500
2030 Võ Đình Nhật Trường 1500
2031 Võ Thế Anh 3 1500
2032 Dao Triet 2 1500
2033 Kakeru0018 0 1500
2034 Kalli 1 1500
2035 Nguyễn Khánh Tài 1 1500
2036 ẨN DANH 1500
2037 Kamento 0 1500
2038 かみと 1 1500
2039 kanashimi niran 3 1500
2040 Kien 0 1500
2041 kanh kanh 1 1500
2042 Minh Khanh 1500
2043 kannn 1500
2044 Nguyễn Đăng Cao Tuấn 1 1500
2045 Tuan Nguyen 1 1500
2046 Bui Quang Phuc 1 1500
2047 Karuto 1500
2048 Phạm Bình Minh 1500
2049 Anh Anh 11 1500
2050 Nguyen Thanh Tung 5 1500