# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2001 Nguyễn Thành Đạt 0 1500
2002 n m v 2 1500
2003 HL 74 1500
2004 đtwi 1500
2005 werwer 0 1500
2006 SonTungMTP 1 1500
2007 helloworld123 3 1500
2008 123456789aa 15 1500
2009 Nguyễn Tấn Trọng 0 1500
2010 VOQUANGHUNG 0 1500
2011 Nguyễn Quang Ninh 41 1500
2012 Nguyễn Văn Sáng 1 1500
2013 Chu Quang Huy 1 1500
2014 Nguyễn Văn Thường 0 1500
2015 Nguyễn Viết Duy Bảo 11A7 1500
2016 Bùi Ngân Thảo 2 1500
2017 D 1500
2018 Nguyễn Thành Nam 2 1500
2019 allforest01 1500
2020 Hacker 1500
2021 Alexia Midgar 1 1500
2022 Trần Trung Đức 0 1500
2023 Lê Ngọc Trung 31 1500
2024 PGuy 1 1500
2025 TRAN VAN HAI 1 1500
2026 NVT 0 1500
2027 a14789654 1500
2028 Nguyễn Huy Thái 25 1500
2029 Cường Trần 4 1500
2030 Nguyễn Chính Minh 1500
2031 Lê Hồng Phong 1500
2032 khongbietdatten 1 1500
2033 AESH 0 1500
2034 Ducklkdeveloper 3 1500
2035 Nguyễn Sĩ Nghĩa 1 1500
2036 Tran Minh Hieu 4 1500
2037 Nguyễn Việt Hùng 32 1500
2038 Đậu Văn Phụ 1 1500
2039 Trần Đức Nhân 0 1500
2040 Trần Hải Nam 3 1500
2041 Ngô Huy Mạnh Tùng 0 1500
2042 Nguyễn Văn Bảo 1500
2043 Nguyễn Đình Chiến 30 1500
2044 Messinaldo 1500
2045 Anh Pham Hung 4 1500
2046 Ho Tuan Dat 2 1500
2047 mA25 1500
2048 NorWind 9 1500
2049 Hoang Nhan Kiet 1500
2050 NGUYEN ANH TUYEN 19 1500