# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2001 NGUYEN ANH TUYEN 19 1500
2002 Nguyễn Văn Hưng 9 1500
2003 Flabbergast Mother Father 2 1500
2004 Vũ Xuân Quyết 0 1500
2005 madara 5 1500
2006 Trần Thị Khánh Huyền 1 1500
2007 Trần Kim Long 1 1500
2008 Nguyen Minh Huy 2 1500
2009 Bùi Nguyễn Đức Trọng 2 1500
2010 tienbinhngo 1 1500
2011 Lê Khánh Hà 0 1500
2012 Nguyễn Mạnh Hùng 0 1500
2013 PHẠM HOÀNG TUẤN 2 1500
2014 Lee Phzong 1500
2015 Thanhthuy 0 1500
2016 TuanMinh 1500
2017 L9BTDUNG 0 1500
2018 Just a Shrimp 7 1500
2019 evfff 2 1500
2020 Thanh dep trai 1500
2021 Dương Thị Minh Châu 0 1500
2022 Bùi Nguyễn Đức Tân 1500
2023 Nguyễn Quang Khải 0 1500
2024 minth 1500
2025 BÙI THỊ MỸ LINH 0 1500
2026 Thanh Sơn Tửu 1500
2027 Lê Xuân Đức Anh 1 1500
2028 Gia Thành 1 1500
2029 bietgidau 1 1500
2030 hoang duong 1 1500
2031 dcm 0 1500
2032 ngtlong09 0 1500
2033 Lê Thanh Sương 6 1500
2034 Phạm Hiếu Thảo 1500
2035 LE KHA HUY 1500
2036 Mudcow 0 1500
2037 Nguyễn Tân Nguyên 33 1500
2038 kimmik 19 1500
2039 supermen 0 1500
2040 Pham Quang Tung 1 1500
2041 Song Đồng Gia Phúc 1500
2042 Nguyễn Lê Thanh Huy 1 1500
2043 Bế Thị Hương 1500
2044 Phan Hà Xuyên 1 1500
2045 Nguyen Le Hieu Van 2 1500
2046 Nguyen Chanh Chuong 1500
2047 NGUYỄN VÕ HOÀNG KHANG 0 1500
2048 asdaxqwdasdx 1 1500
2049 Nguyen Nguyen Hoang 0 1500
2050 nguyễn minhh hoàng 0 1500