Tên đăng nhập

K26TIN16

Họ và tên

Nguyễn Huy Hùng

Email

huyhung2005.clc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:52:28

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500