# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1851 Phan Nguyễn Thành Duy 1500
1852 Trần Văn Quyết 0 1500
1853 Trần Công Anh Khoa 7 1500
1854 Lê Nguyễn Tuấn Khôi 4 1500
1855 Nguyen Tta 0 1500
1856 Hoàng Hồng Nhung 5 1500
1857 Quoc Mai 1 1500
1858 Cur Playzz 1500
1859 Hoang Linh 1 1500
1860 Nguyen Thuy Linh 1500
1861 Nguyen Thuy 1500
1862 vudjed 0 1500
1863 Lê Minh Nhật 1 1500
1864 Nguyễn Minh Duy 3 1500
1865 Pham Hoang Nhan 2 1500
1866 FPX suygestu 1 1500
1867 Ngô Trần Vân Ly 4 1500
1868 PHAM MANH 0 1500
1869 Trần Bình Duy 15 1500
1870 Đinh Văn Bình 1500
1871 jxze 9 1500
1872 Nguyễn Đức Nhật Minh 1 1500
1873 Danh Duy 2 1500
1874 1111 5 1500
1875 tai 2 1500
1876 Vũ Đình Long 2 1500
1877 Gyt43 1 1500
1878 Trần Nam Huân 4 1500
1879 huyyy 0 1500
1880 QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 34 1500
1881 chie 1 1500
1882 abcd 1500
1883 nguyễn Dương Ngọc Hân 1500
1884 ineedlove 9 1500
1885 Lê Hoàng Lâm 1 1500
1886 Thế Khánh 4 1500
1887 Phan Đặng Thái Sơn 18 1500
1888 Trương Tuấn Minh 1 1500
1889 Phương Lê Ngọc Linh 4 1500
1890 midnight 1500
1891 Hoàng Xuân Vinh 20 1500
1892 Lê Thanh Đạt 1 1500
1893 Vo Nguyen Nhat Duy 1500
1894 DN 5 1500
1895 Nguyễn Quốc Triệu 0 1500
1896 Nguyễn Trung Kiên 1 1500
1897 Ta Quang Ha 1 1500
1898 Lê Phước Minh Hoàng 1500
1899 idkmfk 1 1500
1900 Đào Yến Nhi 4 1500