Tên đăng nhập

nguyencaotruong

Họ và tên

Nguyễn Cao Trường

Email

nguyencaotruong911@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-22 9:29:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500