# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1851 BÙI CÔNG LẬP 1500
1852 k2nopro 15 1500
1853 Dio Brando 1 1500
1854 Trịnh Hải An 5 1500
1855 Nguyễn Quỳnh Anh 7 1500
1856 Đào Duy Bách 18 1500
1857 Vũ Thị Huyền Diệu 10 1500
1858 Phạm Tiến Dũng 7 1500
1859 Vũ Huy Đức 9 1500
1860 Dương Thị Ngân Giang 70 1500
1861 Phùng Trường Giang 28 1500
1862 Đinh Trung Hiếu 21 1500
1863 Hà Hoàng Hiệp 345 1390
1864 Phạm Tiến Dũng 1500
1865 Đinh Thu Hoài 10 1500
1866 Trần Thế Hoàng 13 1500
1867 Đoàn Thành Lâm 36 1500
1868 Vũ Thị Mai 15 1500
1869 Cầm Tiến Mạnh 31 1500
1870 Nguyễn Hoàng Minh 28 1500
1871 Nguyễn Thị Kiều Ngân 12 1500
1872 Phạm Thế Phong 590 1557
1873 Đỗ Trung Phúc 11 1500
1874 Vũ Trọng Phúc 11 1500
1875 Nguyễn Thị Hà Phương 15 1500
1876 Nguyễn Hồng Sơn 13 1500
1877 Phạm Đình Thông 26 1500
1878 Hồ Thị Hải Tiến 22 1500
1879 Trần Hương Trang 30 1500
1880 Nguyễn Thành Trung 32 1500
1881 Lê Quang Trường 17 1500
1882 Phạm Đức Tú 14 1500
1883 Đặng Bảo An 4 1500
1884 Nguyễn Đào Châu An 6 1500
1885 Lê Văn Việt Anh 1500
1886 Mai Hải Anh 4 1500
1887 Phạm Trần Mai Anh 6 1500
1888 Lường Tuấn Dương 5 1500
1889 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 1500
1890 Vũ Minh Đức 4 1500
1891 Chu Minh Hà 14 1500
1892 Ngô Lê Ngọc Hà 4 1500
1893 Nguyễn Thanh Hải 5 1500
1894 Trần Đình Hoàn 2 1500
1895 Trần Huy Hoàng 1500
1896 Trần Nam Huân 4 1500
1897 Nguyễn Quốc Khánh 5 1500
1898 Hoàng Trung Kiên 4 1500
1899 Nguyễn Hương Lan 3 1500
1900 Đoàn Phương Linh 4 1500