# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3051 Lâm Thành Đức 14 1500
3052 asd 0 1500
3053 Trần Tuấn Anh 1 1500
3054 yamete 11 1500
3055 Nguyễn Văn Nghiêm 12 1500
3056 Cáo 1 1500
3057 dddd 1 1500
3058 chjppj 5 1500
3059 trần dang quang 0 1500
3060 Pham Duy 1 1500
3061 Tien Dung 0 1500
3062 Nguyễn Xuân Linh 1 1500
3063 Vu Thi Nhu Quynh 0 1500
3064 Đặng Hoàng Việt 0 1500
3065 Nguyễn Tiến Đạt 1 1500
3066 TQKhang 6 1500
3067 cbacssacsac 1 1500
3068 lkajsf 1500
3069 Yes 1500
3070 Nguyễn Trần 5 1500
3071 Helu World 0 1500
3072 BH 29 1500
3073 Nghiem Anh 1 1500
3074 Đàm Quang Vinh 1 1500
3075 Đỗ Minh Khương 1 1500
3076 mạnh cường 1500
3077 Huỳnh Văn Thiệu 0 1500
3078 Phạm Minh Quân 2 1500
3079 Nguyễn Kim Phúc 1500
3080 v4ngtr 1 1500
3081 Le Van Dat 2 1500
3082 sieunhando 0 1500
3083 testtin 1500
3084 Honghihi 1500
3085 Lê Quang Thịnh 4 1500
3086 Thành Hiếu 5 1500
3087 Đào Huy Hoàng 2 1500
3088 Nguyễn Bùi Bá Quốc 0 1500
3089 QT 1500
3090 tiendung 0 1500
3091 Nguyễn Khánh Tài 1 1500
3092 Bùi Phạm Hải Anh 1500
3093 Phạm Tiến Dũng 1500
3094 Nguyễn Huy Cường 2 1500
3095 Nguyen Minh Hien 5 1500
3096 Trần Phúc Hảo 0 1500
3097 Linh 1 1500
3098 Phí Lê Hiếu 1500
3099 Đặng Quang Hải 0 1500
3100 Nguyễn Ngọc Sơn 1500