# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3501 NggocLan 1 1500
3502 x 0 1500
3503 Đặng Bảo An 4 1500
3504 Noa 2 1500
3505 stingnmore 1500
3506 Lê Thành Hưng 2 1500
3507 Vũ Đức Duy 1 1500
3508 soul 18 1500
3509 Absenter 1 1500
3510 Rickie Lukas 1 1500
3511 Nguyễn Gia Bảo 102 1500
3512 leconghai112 2 1500
3513 Đặng Minh Tú 2 1500
3514 itsnotmywork 0 1500
3515 Nguyen Van Manh 0 1500
3516 phạm quang minh 1 1500
3517 oth 35 1500
3518 Bùi Nguyên Phúc 1 1500
3519 crabrian 1 1500
3520 NguyenMinh 1500
3521 Bui Truong Giang 1 1500
3522 adcxb123 0 1500
3523 Nguyễn Trọng Tất Thành 0 1500
3524 Trần Quý Nhất 1 1500
3525 Nguyễn Thế Vỹ 0 1500
3526 Nguyễn Trần Nam 2 1500
3527 nguyễn đức hiếu 1 1500
3528 Nguyễn Minh Chí 12 1500
3529 LeonaRaging 5 1500
3530 Đinh Quốc Bình 1500
3531 Hoàng Việt 2 1500
3532 Phạm Nguyễn Minh Đức 4 1500
3533 Lê Phạm Anh Thế 7 1500
3534 K84Daicaa 0 1500
3535 Nguyễn Khoa 1500
3536 Nguyễn Khôi MInh 6 1500
3537 Lê Tiến Thành 1 1500
3538 ngocbaby 0 1500
3539 phan hoàng ý 0 1500
3540 Vũ Huy Đức 9 1500
3541 lala 1500
3542 Nguyen Nhu Duc Minh 2 1500
3543 trần huy thịnh 0 1500
3544 Nguyễn Đức Bảo Lâm 1500
3545 lethanhminh 1500
3546 ngheo 63 1500
3547 Mad 3 1500
3548 lulu 1500
3549 amogus 1 1500
3550 Phan Lâm Dũng 1 1500