# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4051 Nguyễn Trung Cao 1 1500
4052 dtqg 1 1500
4053 Trúc Mai 2 1500
4054 Dinh Trong Huy 0 1500
4055 Đỗ Trung Hòa 1 1500
4056 dthieu 1500
4057 Dang tieu binh 0 1500
4058 ... 1 1500
4059 đasadsadas 0 1500
4060 dsadsasda 6 1500
4061 Bui Chi Vi 1 1500
4062 Nguyễn Quang Đức 4 1500
4063 Tô Thanh Long 69 1500
4064 Nguyễn Anh Linh 3 1500
4065 Nguyễn Huy Hải Đăng 0 1500
4066 vinhnct2005 44 1500
4067 Võ Văn Hải 1 1500
4068 Nguyen Le Huy 3 1500
4069 Đỗ Văn Thủy Lâm 3 1500
4070 phuocdev 6 1500
4071 Do Duc Thinh 1 1500
4072 Đoàn Tuấn Anh 1500
4073 GSPVHcute 11 1434
4074 DOSON 3 1500
4075 Nguyen Le Tan 1500
4076 Đỗ Quốc Vĩ 2 1500
4077 quocvi10Tin 18 1500
4078 dophu 4 1500
4079 Nguyễn Hữu Minh Nguyên 1 1500
4080 Trần Khánh 1 1500
4081 D1326 1 1500
4082 DONGLAIZANS 9 1500
4083 Phùng Thái Y 1 1500
4084 Đồng Huy Hoàng 1 1500
4085 Đồng Đại Hà 0 1500
4086 Đặng Nhật Đông 1 1500
4087 hatiedong 0 1500
4088 tESt acc 0 1500
4089 Đỗ Minh Đức 1500
4090 Đỗ Quang Minh 1500
4091 ĐNK 1 1500
4092 kkkkkkkkkk 1 1500
4093 shabipilamew 86 1500
4094 Đỗ Hoàn Gia Trí 6 1500
4095 đỗ gia hưng k29 tin 4 1500
4096 Đỗ Đức Dũng 0 1500
4097 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
4098 Chu Quang Đăng Minh 0 1500
4099 Phan Gia Minh 0 1500
4100 Hiepdoan 9 1500