# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4501 CLC002 1500
4502 classic 1 1500
4503 Nguyễn Thành Vinh 4 1500
4504 Ciel 4 1500
4505 chúa tể bóng tối 1 1500
4506 hutao haha 2 1500
4507 has 18 1500
4508 Chu Van Khanh 3 1500
4509 Chu Van Khanh 1 1500
4510 chu tâm 4 1500
4511 Nguyễn Thành Chung 1 1500
4512 nguyễn văn chung 1 1500
4513 Chử Minh Trí 17 1500
4514 Em ko o son ka 2 1500
4515 Hồ Khánh Duy 1 1500
4516 Đặng Công Trường 3 1500
4517 thanhthaiphan 1500
4518 Võ Ngọc Sơn 3 1500
4519 Phạm Ngọc Thọ 0 1500
4520 Chris Bumstead 0 1500
4521 Trần Quang Thành 1500
4522 Lê Minh Hiếu 1500
4523 Trần Quang Phong 2 1500
4524 PTHT 1 1500
4525 Nguyễn Chí Tùng 0 1500
4526 Lương Chí Thành 4 1500
4527 Hà Chí Tâm 3 1500
4528 Nguyễn Minh Chí 12 1500
4529 Lê Quang Hưng 3 1500
4530 dang viet cuong 4 1500
4531 đặng viết cường 9 1500
4532 Trương Nhật Huy 1500
4533 chjppj 5 1500
4534 Trịnh Phạm Thiện Tachi ngu 1 1500
4535 Trần Đức Chính 1 1500
4536 duongquocchinh 1500
4537 Dương Quốc Chính 0 1500
4538 Dương Quốc Chính 2 1500
4539 Nguyen Linh Chi 7 1500
4540 Trần Thái Sang 1500
4541 Binh 1 1500
4542 chiiiiii 1 1500
4543 chieunq 1500
4544 Chieu 0 1500
4545 chies 1 1500
4546 Pham Minh Chiến 1 1500
4547 chie 1 1500
4548 Nguyen Chi dung 2 1500
4549 Nguyen Chi dung 4 1500
4550 Nguyen Chi dung 1500