Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#28085 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 26 ms 352 K C++ 14 / 681 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-20 12:15:44
#61372 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 28 ms 480 K C++ 17 / 658 B Vũ Giang 2021-12-07 8:19:36
#4939 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 30 ms 380 K C++ / 593 B Phạm Thế Phong 2020-03-20 2:40:19
#55643 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 32 ms 1280 K C++ 14 / 852 B hihihi1 2021-11-06 7:09:12
#4967 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 34 ms 1364 K C++ 17 / 710 B Takce 2020-03-23 1:18:49
#50297 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 34 ms 344 K C++ / 442 B Onii Chan 2021-10-07 14:13:53
#63512 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 34 ms 380 K C++ 11 / 970 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 0:44:43
#93051 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 490 B Vũ Đức Thuận 2022-10-04 2:57:24
#114168 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 35 ms 372 K C++ 17 / 547 B Bùi Thành Long 2023-01-03 15:52:16
#50139 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 36 ms 420 K C++ 14 / 789 B Ngô Tiến Đạt 2021-10-06 10:01:45
#44616 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 37 ms 348 K C++ / 438 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-19 11:22:54
#70254 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 42 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 588 B Nguyễn Minh Chí 2022-01-22 6:11:42
#76249 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 44 ms 360 K C++ / 696 B Lê Phan Hiển 2022-03-03 4:51:08
#44794 #375. CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng Accepted 100 520 ms 22576 K Python 3 / 307 B ra 2021-08-21 4:41:51


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: