Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24185 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 240 ms 12128 K C++ 11 / 3 K ziwok 2020-12-28 2:10:40
#57530 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 249 ms 12116 K C++ 14 / 3 K hihihi1 2021-11-15 11:41:51
#17212 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 255 ms 12032 K C++ 11 / 1 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-11-27 3:59:33
#92740 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 272 ms 11984 K C++ 17 / 1 K Tran Huy 2022-09-29 15:05:44
#145087 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 340 ms 4188 K C++ 17 / 1009 B Vũ Khắc Minh 2024-04-11 13:05:30
#97432 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 367 ms 4196 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 16:49:32
#6041 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 369 ms 12052 K C++ 14 / 721 B Trùm CUỐI 2020-04-21 14:55:37
#136398 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 388 ms 11988 K C++ / 719 B Lê Thanh Liêm 2024-02-23 1:00:15
#52530 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 389 ms 12156 K C++ / 746 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-21 13:00:23
#8699 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 391 ms 23768 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 3:22:18
#8886 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 392 ms 23800 K C++ 14 / 656 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-29 8:33:07
#140754 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 393 ms 12004 K C++ 17 / 658 B Quốc Hưng 2024-03-13 1:53:20
#97548 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 398 ms 23908 K C++ 17 / 2 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-01 4:22:10
#67421 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 400 ms 23760 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-01 14:27:25
#8883 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 404 ms 15964 K C++ 17 / 843 B Phạm Thế Phong 2020-09-29 8:28:40
#140745 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 405 ms 23804 K C++ 17 / 917 B Đào Đức Thắng 2024-03-13 1:00:49
#72005 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 406 ms 12020 K C++ 14 / 740 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:37:56
#92336 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 411 ms 12028 K C++ 17 / 1 K Bảo Phúc 2022-09-22 1:18:03
#97684 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 426 ms 8212 K C++ 17 / 972 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 9:45:12
#56978 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 429 ms 23788 K C++ 14 / 839 B Duong Thao 2021-11-13 2:59:24
#38561 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 504 ms 15924 K C++ 17 / 2 K Trần Cẩm Nguyên 2021-06-07 16:06:41
#137418 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 521 ms 16092 K C++ 17 / 2 K code 2024-02-27 12:57:08
#137885 #502. SALEMON – Buôn dưa lê Accepted 100 532 ms 15988 K C++ 17 / 3 K Tập code 2024-02-29 8:41:48


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: