Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#54260 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 27 ms 768 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-11-01 5:25:49
#6377 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 45 ms 532 K C++ 14 / 964 B Trùm CUỐI 2020-04-27 15:48:57
#57564 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 79 ms 508 K C++ 11 / 960 B hihihi1 2021-11-15 11:52:50
#89259 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 79 ms 1224 K C++ 14 / 1 K Trần Phương Thảo 2022-08-15 16:01:09
#58059 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 83 ms 1852 K C++ 17 / 931 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-17 9:34:16
#33207 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 83 ms 896 K C++ 17 (Clang) / 1020 B abcde 2021-03-30 16:57:08
#9547 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 85 ms 860 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-09 8:43:05
#9545 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 87 ms 512 K C++ 14 / 960 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-09 8:41:42
#32253 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 87 ms 476 K C++ / 695 B always tle 2021-03-24 3:47:24
#58060 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 92 ms 1880 K C++ 11 / 974 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-17 9:34:33
#67838 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 96 ms 1016 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-04 7:49:53
#77134 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 98 ms 2520 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-12 1:12:25
#59841 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 98 ms 1300 K C++ 14 / 705 B Xiceee 2021-11-27 15:39:50
#69582 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 101 ms 1020 K C++ 17 / 1015 B Xuân 2022-01-17 5:25:02
#31686 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 104 ms 1920 K C++ 14 / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2021-03-19 3:03:20
#81183 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 105 ms 596 K C++ 17 / 1 K mc_hyuse202 2022-04-11 8:41:55
#78179 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 107 ms 1096 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 10:37:18
#31699 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 113 ms 2432 K C++ 14 / 1010 B MeowT.dev 2021-03-19 3:12:37
#94221 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 116 ms 1744 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-12 15:46:22
#31716 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 123 ms 3072 K C++ / 1 K Lê Hoàng Long 2021-03-19 3:47:24
#79107 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 138 ms 4792 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-27 10:54:23
#31698 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 141 ms 5216 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-03-19 3:11:15
#33267 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 266 ms 1280 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-03-31 8:11:49
#32975 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 271 ms 1592 K C++ 11 / 1 K HoangVu 2021-03-27 17:47:43
#31678 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 272 ms 1336 K C++ 14 / 926 B vinhnct2005 2021-03-19 2:59:38
#32180 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 278 ms 1280 K C++ 17 / 581 B Phan Quý Thịnh 2021-03-23 7:24:45
#31719 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 280 ms 1280 K C++ 14 / 1 K Đỗ Anh Kiệt 2021-03-19 3:51:33
#31706 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 281 ms 2024 K C++ 14 / 840 B Nguyễn Nam Khang 2021-03-19 3:24:05
#31709 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 287 ms 1300 K C++ 14 / 977 B Nguyễn Hoàng Long 2021-03-19 3:38:04
#85569 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 322 ms 3292 K C++ 17 (Clang) / 599 B Đào Văn Đức 2022-06-12 8:47:08
#31701 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 330 ms 5652 K C++ 14 / 1 K Trần Bình Duy 2021-03-19 3:12:58
#57077 #543. SPANNING – Cây khung Accepted 100 2454 ms 920 K C++ 17 / 1 K Holmes 2021-11-13 9:31:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: