Tên đăng nhập

nsduc83

Họ và tên

Nguyễn Song Đức

Email

nsduc83@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-17 12:30:11

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500