Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#54256 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 23 ms 364 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-11-01 5:17:35
#139371 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 25 ms 272 K C++ 11 (NOI) / 1 K Khangg 2024-03-08 9:47:40
#140147 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 25 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 2 K Nguyễn Huy 2024-03-11 7:38:33
#139328 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 25 ms 388 K C++ 11 (NOI) / 4 K Hồ Minh Phúc 2024-03-08 8:34:58
#139298 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 25 ms 276 K C++ 11 (NOI) / 2 K Huy 2024-03-08 8:13:40
#139315 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 27 ms 356 K C++ 11 (NOI) / 3 K người tình mùa đông 2024-03-08 8:25:44
#60346 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 29 ms 400 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-01 7:36:42
#60351 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-12-01 8:02:11
#27309 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 30 ms 404 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-02-04 2:12:57
#78176 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 30 ms 480 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 10:30:39
#57057 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-13 8:14:29
#78487 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 32 ms 480 K C++ 17 / 1 K QQQuyet 2022-03-23 15:03:20
#57047 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-13 7:51:28
#79364 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 33 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:31:28
#121447 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 33 ms 400 K C++ 17 / 1 K oth 2024-01-02 2:27:36
#139309 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 33 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 1 K Nongg 2024-03-08 8:17:33
#136174 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 33 ms 512 K C++ 17 / 1 K KhanhLe w 2024-02-22 12:08:41
#139292 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 4 K ImInPainBlueAndFragile 2024-03-08 8:07:46
#136109 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 34 ms 404 K C++ 14 / 2 K Jack 2024-02-22 11:39:16
#32869 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 35 ms 496 K C++ 11 / 1 K HoangVu 2021-03-27 0:39:13
#33206 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 1 K abcde 2021-03-30 16:55:13
#141284 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 35 ms 484 K C++ 17 / 2 K DANV 2024-03-14 11:05:36
#140246 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 35 ms 508 K C++ 11 (Clang) / 1 K dungle 2024-03-11 12:59:04
#69203 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 380 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-01-14 5:59:44
#59923 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 488 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-28 9:07:49
#78359 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 1 K hafo 2022-03-22 8:02:49
#154118 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 456 K C++ 14 / 2 K Phan Quốc Triệu 2024-06-11 9:30:46
#139339 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 448 K C++ 17 / 1 K Nguyen Hai Duong 2024-03-08 8:42:05
#136176 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 636 K C++ 17 / 2 K Tan Phong Bui 2024-02-22 12:11:41
#136181 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 452 K C++ 17 (Clang) / 1 K kkk 2024-02-22 12:17:19
#136170 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 37 ms 640 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Song Đức 2024-02-22 12:03:43
#139335 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 37 ms 480 K C++ 17 / 1 K duytran 2024-03-08 8:39:24
#139340 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 37 ms 508 K C++ 17 / 1 K Bui Hoang Tri 2024-03-08 8:42:15
#136184 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 37 ms 584 K C++ 17 / 1 K pbao 2024-02-22 12:25:44
#145329 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 37 ms 380 K C++ 14 / 1 K re_fi 2024-04-13 3:37:08
#154249 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 37 ms 464 K C++ 14 / 1 K hehehe 2024-06-12 9:31:26
#27407 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 38 ms 388 K C++ / 1 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-02-05 15:22:54
#56001 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 38 ms 384 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2021-11-08 3:17:47
#94214 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 39 ms 468 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-12 15:21:33
#139293 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 39 ms 416 K C++ 17 / 2 K Trần Đăng Tiến 2024-03-08 8:08:05
#141735 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 39 ms 380 K C++ / 1 K chies 2024-03-18 2:30:50
#57055 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 384 K C++ 11 / 1 K Lê Công Bách 2021-11-13 8:13:05
#27276 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 444 K C++ / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2021-02-04 1:50:50
#79053 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 548 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-27 5:34:32
#140149 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 400 K C++ 17 / 904 B whatda123 2024-03-11 7:42:19
#147138 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 388 K C++ 17 / 1 K Nguyen Phuc Thang 2024-04-25 4:23:34
#126222 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 41 ms 488 K C++ 17 / 973 B tnkhuyen 2024-01-20 15:17:11
#136328 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 41 ms 500 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-02-22 16:25:19
#27310 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 42 ms 404 K C++ / 1 K Nguyễn Anh Phong 2021-02-04 2:13:31
#28307 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 42 ms 484 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-22 2:46:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: