Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#54256 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 23 ms 364 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-11-01 5:17:35
#130502 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 26 ms 368 K C++ 11 (NOI) / 2 K Lê Nam Khánh 2023-04-02 5:37:55
#60346 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 29 ms 400 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-01 7:36:42
#60351 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-12-01 8:02:11
#27309 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 30 ms 404 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-02-04 2:12:57
#78176 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 30 ms 480 K C++ 14 / 1 K stroke of fortune 2022-03-20 10:30:39
#57057 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-13 8:14:29
#78487 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 32 ms 480 K C++ 17 / 1 K QQQuyet 2022-03-23 15:03:20
#57047 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-13 7:51:28
#79364 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 33 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:31:28
#149822 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 34 ms 444 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Minh Duy 2023-09-19 2:54:47
#138005 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 34 ms 380 K C++ 17 / 1 K Kiệt Lặc 2023-05-13 9:08:02
#151793 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 34 ms 496 K C++ 17 / 1 K Ninh Anh Vũ 2023-10-09 0:58:49
#32869 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 35 ms 496 K C++ 11 / 1 K HoangVu 2021-03-27 0:39:13
#33206 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 1 K abcde 2021-03-30 16:55:13
#120178 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Phúc Thắng 2023-02-11 17:48:00
#69203 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 380 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-01-14 5:59:44
#59923 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 488 K C++ 14 / 1 K Xiceee 2021-11-28 9:07:49
#78359 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 1 K hafo 2022-03-22 8:02:49
#141595 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 36 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phùng Trọng Hiếu 2023-07-04 7:55:28
#27407 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 38 ms 388 K C++ / 1 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-02-05 15:22:54
#56001 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 38 ms 384 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2021-11-08 3:17:47
#94214 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 39 ms 468 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-12 15:21:33
#150025 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 39 ms 440 K C++ 17 / 1 K yofwyst 2023-09-20 9:37:48
#127210 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 39 ms 360 K C++ / 1 K Nguyen Cong Kien 2023-03-15 11:56:06
#57055 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 384 K C++ 11 / 1 K Lê Công Bách 2021-11-13 8:13:05
#27276 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 444 K C++ / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2021-02-04 1:50:50
#79053 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 40 ms 548 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-27 5:34:32
#151796 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 964 B Zincateee 2023-10-09 1:01:12
#27310 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 42 ms 404 K C++ / 1 K Nguyễn Anh Phong 2021-02-04 2:13:31
#28307 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 42 ms 484 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-22 2:46:33
#49196 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 42 ms 476 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-28 3:52:14
#77749 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 44 ms 640 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Nam Khang 2022-03-17 17:49:40
#151797 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 44 ms 384 K C++ 17 / 1 K Ng Duy Anh 2023-10-09 1:01:33
#124757 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 44 ms 380 K C++ 17 / 1 K hoangheovn 2023-03-04 5:00:12
#159234 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 45 ms 384 K C++ 17 / 1 K TRẦN HOÀNG ANH 2023-11-08 16:04:42
#27191 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 46 ms 512 K C++ / 1 K Nguyễn Hoàng Long 2021-02-03 3:57:44
#27187 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 46 ms 384 K C++ / 1 K Đỗ Anh Kiệt 2021-02-03 3:56:01
#32736 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 46 ms 2048 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-03-26 9:57:55
#130635 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 46 ms 384 K C++ 17 / 1014 B nguyennhatlam 2023-04-02 16:02:15
#27186 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 48 ms 868 K C++ / 1004 B vinhnct2005 2021-02-03 3:54:44
#27195 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 48 ms 452 K C++ / 1 K Slvcker2k5 2021-02-03 4:00:17
#32181 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 49 ms 1540 K C++ / 1 K always tle 2021-03-23 7:25:50
#27168 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 50 ms 448 K C++ 14 / 1 K Lê Hoàng Long 2021-02-03 3:37:50
#27183 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 50 ms 388 K C++ / 1 K Trần Bình Duy 2021-02-03 3:51:56
#67692 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 50 ms 392 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-03 13:00:02
#27095 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 54 ms 1252 K C++ / 1 K Mr_Nguyễn 2021-02-01 14:26:43
#32175 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 55 ms 468 K C++ 17 / 1 K Phan Quý Thịnh 2021-03-23 3:36:41
#35672 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 59 ms 1664 K C++ 14 / 1 K Đặng Minh Hiếu 2021-04-23 15:29:42
#130247 #553. MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) Accepted 100 114 ms 12128 K C++ 17 / 1 K quynh 2023-03-31 15:45:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: