Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#138101 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 31 ms 636 K C++ 17 (Clang) / 2 K Kiệt Lặc 2023-05-13 10:24:34
#94704 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 33 ms 644 K C++ / 4 K Trần Huy Hoàng 2022-10-14 8:05:49
#94699 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 36 ms 644 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-14 7:47:17
#73393 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 39 ms 356 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2022-02-15 3:49:53
#76880 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 39 ms 348 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-03-09 0:28:44
#58775 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 41 ms 656 K C++ 14 / 1 K Duong Thao 2021-11-22 1:53:15
#73455 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-15 10:58:14
#10523 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 45 ms 580 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-22 8:20:05
#73675 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 46 ms 380 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-16 2:55:37
#10594 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 48 ms 580 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-22 9:21:12
#161617 #688. GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng Accepted 100 342 ms 59260 K C++ 17 / 3 K Phan Lâm Dũng 2023-11-13 15:59:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: