# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
501 sdfsf 0 1500
502 Nguyễn Bảo Minh Tâm 0 1500
503 Trần Đức Chính 1 1500
504 Ha Thanh Tung 0 1500
505 Nguyễn Ngọc Hoàng Phong 3 1500
506 Kanna 0 1500
507 Đặng Hữu Thanh 1 1500
508 Phạm Thành Đạt 1 1500
509 Tuấn Tuấn 1500
510 Nguyen Thanh Tung 5 1500
511 Lã Đức Minh 0 1500
512 asdadad 1 1500
513 Lê Thanh Minh 10 1500
514 nguyen thi huyen linh 1 1500
515 Trương Lê Quân 0 1500
516 Võ Khắc Triệu 5 1500
517 Lương Hoài Nam 1500
518 ADADAS 1 1500
519 Nguyễn Văn Huân 1 1500
520 Nguyễn Minh Hùng 1 1500
521 Huỳnh Công Triết 1500
522 Đào Thị Quỳnh Như 2 1500
523 Nguyễn Văn Tiệp -11A4 0 1500
524 godvn 0 1500
525 nguyễn văn kiên 1500
526 Nguyễn Anh Minh 1 1500
527 Lê Xuân Nguyên 1 1500
528 letriviet 0 1500
529 Pham_Son 1 1500
530 ngnphhayvy 1 1500
531 Lê Cảnh Toàn 1 1500
532 giơ hai tay lên cao 1500
533 Ngô Võ Tuấn An 1 1500
534 Bùi Văn Hoà 1500
535 Không Tên Không Tuổi 95 1500
536 hoạt 0 1500
537 Đào Vũ Trường Thành 20 1500
538 Trần Mỹ Tâm_11A4 1 1500
539 Đỗ Việt Cường 240 1500
540 Lương Viết Việt 1500
541 Toco 1 1500
542 Bui Minh Triet 1500
543 Trần Thịnh 1 1500
544 THN 1 1500
545 No One Deep Try Equal Me 0 1500
546 Phạm Võ Tuấn Kiệt 7 1500
547 Trương Thiên Lộc 1 1500
548 batman 47 1500
549 Vu Minh Hieu 7 1500
550 Pham Thai Bao 0 1500