# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
501 Timelimited 2 1500
502 dskl 2 1500
503 Duong Thanh Binh 8 1500
504 Nguyễn Văn Tuấn_11A4 1 1500
505 Dang Khoa 5 1500
506 Phạm Thị Ngọc Ánh 0 1500
507 Nguyễn Thị Cẩm Ly 140 1500
508 ĐHM 1 1500
509 d3_n0p_l3_f3i_3c 0 1500
510 Nguyễn Văn Vũ 4 1500
511 Thao tube 1500
512 Bùi Anh Tuấn 0 1500
513 Nguyễn Minh Dũng 1500
514 Nguyễn Thị Trúc - lớp 11A4 1 1500
515 Trần Bảo Minh 1500
516 Lê Hải Anh 1 1500
517 Hoàng Minh Sơn 147 1500
518 Vũ Tiến Đạt 2 1500
519 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
520 Lewjxz 101 1500
521 phạm gia hùng 3 1500
522 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
523 Dao Choi Zui Ze 0 1500
524 Lê Ngọc Mai_11A4 1 1500
525 abc 1 1500
526 phamkhacdanh 1 1500
527 Nguyễn Hữu Hải 91 1500
528 Phạm Văn Bình 3 1500
529 Nam Khanh 1500
530 Hiepdoan 9 1500
531 Dung 1 1500
532 rrr 5 1500
533 Trần Nhật Thương 1500
534 Lê Thị Hồng Trang_11A4 1 1500
535 haizzzz 1 1500
536 Ng Gia Baor 1 1500
537 Nguyễn Trọng Hiếu 99 1500
538 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 1500
539 ti20_dvhphuc 0 1500
540 Trương Quốc Tài 2 1500
541 asd 26 1500
542 kkkkkkkkkk 1 1500
543 DGBao7 0 1500
544 Trần mạnh tiến 1 1500
545 letungson 0 1500
546 Lê Việt Hoàng 1 1500
547 Trần Trung Đức 131 1500
548 Vũ Thanh Huyền 1 1500
549 Nguyễn Quang Minh 1500
550 YU 1 1500