# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
501 Trần Thịnh 1 1500
502 THN 1 1500
503 Phạm Võ Tuấn Kiệt 7 1500
504 Trương Thiên Lộc 1 1500
505 batman 47 1500
506 Vu Minh Hieu 7 1500
507 Pham Thai Bao 0 1500
508 Vux Quooc Long 16 1500
509 Phuong Huyen 3 1500
510 Nguyễn Thị Lê Na 1 1500
511 Đỗ Bình Minh 34 1500
512 Trần Hải Nam 5 1500
513 Tuyết Mai 4 1500
514 Nguyễn Thanh Tân 0 1500
515 huy 1 1500
516 Nguyễn Thái Nguyên 0 1500
517 Trần Nhật Thắng 0 1500
518 Trần Anh Thư 1500
519 Hehehehe 1 1500
520 Nguyễn Tùng Lâm 5 1500
521 trần bảo quốc 1500
522 Nguyễn Phương Anh 1 1500
523 Trung Hiếu K27 Tin 19 1500
524 Nguyễn Thị Mỹ -11a4 1 1500
525 Truong Xuan Dao 9 1500
526 Nguyễn Tuấn Hùng 1 1500
527 tnkhuyen 19 1500
528 Nguyễn Cao Đức 0 1500
529 Bui Chi Vi 1 1500
530 Anh Duc 2 1500
531 Tram 1500
532 KT - Duong Hoang Xuan Nhi 1500
533 Nguyễn Thành Chung 1 1500
534 Nguyễn Văn Phú 2 1500
535 ITK10_GRYPHON 1500
536 kingpower 1 1500
537 Nguyễn Nhân 1 1500
538 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh-11a4 1 1500
539 Lê Minh Thiên Phú 9 1500
540 Trần Ngọc Thạch 1 1500
541 Nguyen Tan Tai 7 1500
542 Nguyễn Đăng Khoa 5 1500
543 QuanCuLord 9 1500
544 Nguyễn Thái Hưng 1500
545 Vũ Hồng Quang 1500
546 Tran Minh Khoi 1500
547 Bùi Quang Anh 1500
548 Ngô Minh Sỹ 1500
549 BourBon 1500
550 NguyenTienHoa 2 1500