# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1201 Loli cực bự 8 1500
1202 5tytyyty 1500
1203 dàkdsagdasg 1 1500
1204 sdfsdf 0 1500
1205 Nguyễn Hữu Hạnh 1 1500
1206 Latifah 0 1500
1207 Nguyễn Vũ Anh Quân 2 1500
1208 minh2409 16 1500
1209 P Hà 0 1500
1210 Võ Lê Minh Chiến 0 1500
1211 Nguyễn Trường Giang 2 1500
1212 Trịnh Thành Nam 2 1500
1213 đau 1 1500
1214 lê thi lan anh 11A4 1 1500
1215 Trần Nhật Thương 1500
1216 Trương Hải Anh 1 1500
1217 Nguyễn Mạnh Tùng 6 1500
1218 Nguyễn Minh Trí 1500
1219 Đặng Công Trường 3 1500
1220 Hoc Sinh Buon Ngu 25 1500
1221 has 17 1500
1222 Khôi Nguyên 1 1500
1223 Võ Quang Huy 1500
1224 Khanhs Nhataj 5 1500
1225 Nguyễn Hữu Phúc Khang 2 1500
1226 haquochoang 1500
1227 Lê Thế Sơn 1500
1228 MOI 9 1500
1229 phạm quang tùng 1 1500
1230 Trang Sĩ Trọng 1 1500
1231 mainamhai2k 11 1500
1232 Võ Anh Hào 0 1500
1233 Trịnh Tuấn Nguyên 0 1500
1234 Nguyễn sỹ tuấn minh 1500
1235 Trần Kim Nhật 4 1500
1236 Ngô Cao Phương Linh 2 1500
1237 Hoàng Minh Khôi 1 1500
1238 Srey 2 1500
1239 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1500
1240 Nongg 22 1500
1241 Nguyễn Phạm Hải Dương 6 1500
1242 Phạm Phước Mạnh 1 1500
1243 tn 3 1500
1244 Duong quang minh 1 1500
1245 Trần Khánh Linh 164 1500
1246 asefasfsadf 0 1500
1247 Vũ Quý Phong 2 1500
1248 Trần Hoàng Tuấn Hưng 50 1500
1249 Nguyen Le Thien Phuc 1 1500
1250 Trương Minh Đức 3 1500