# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1201 giahuyy 1 1500
1202 Vũ Gia Huy 1 1500
1203 Phanbao 1500
1204 NTGia Bảo 1 1500
1205 Nguyễn Gia Bảo 102 1500
1206 Đỗ Gia Bảo 1 1500
1207 Nguyễn Gia Khánh 1 1500
1208 Nguyễn Gia 1 1500
1209 Le Gia Hien 2 1500
1210 Lê Phạm Gia Hưng 0 1500
1211 Gia_Hung 1 1500
1212 Nguyen Gia Huy 48 1500
1213 HOÀNG ĐỨC THỌ 1500
1214 Nguyễn Phúc Tân 0 1500
1215 hihi 9 1500
1216 Pham Gia Minh 9 1500
1217 Bui Truong Giang 1 1500
1218 Vũ Giang 1 1500
1219 NSG 6 1500
1220 Nguyễn Trường Giang 4 1500
1221 Nguyễn Trường Giang 1 1500
1222 Nguyen Duy Bảo 1500
1223 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1500
1224 thái gia vỹ 1 1500
1225 giơ hai tay lên cao 1500
1226 Vũ Giang 163 1447
1227 GM 1 1500
1228 Giang 1500
1229 Vu Huy Hoang 4 1500
1230 gnhmhp 4 1500
1231 Ngô Trọng Phong 2 1500
1232 Võ Nguyễn Nguyên Hùng 1 1500
1233 thợ code 1500
1234 Nguyen Duong 1 1500
1235 Phạm Văn Bình 3 1500
1236 TRAN VAN HAI 1 1500
1237 Ngọc 0 1500
1238 NKT 1 1500
1239 Giang Minh Quân 1 1500
1240 bvaed 1 1500
1241 Quân 1 1500
1242 dsafs 1 1500
1243 h1710 0 1500
1244 Nguyễn Văn Hùng 2 1500
1245 haong pham 0 1500
1246 ABC 5 1500
1247 P Hà 0 1500
1248 LTTH 0 1500
1249 Hà Anh Tiến 0 1500
1250 Hacker 1500