Tên đăng nhập

faker12398

Họ và tên

Nguyễn Văn Faker

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-17 1:51:39

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500