# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1201 Tam Định 0 1500
1202 Lê Đình Sáng 1500
1203 Nguyễn Văn Sáng 1 1500
1204 Elliot Alderson 3 1500
1205 Nguyễn Ngọc Sáng 1 1500
1206 Đinh Tiến Sơn 21 1500
1207 noone 1 1500
1208 Nguyễn Hoàng Thế Kiệt 1500
1209 Le Ngoc Sam 2 1500
1210 Đặng Xuân Minh Khôi 0 1500
1211 ông liêm 0 1500
1212 lala 1500
1213 SADBOIZZZZZZ 4 1500
1214 sadboiz 1 1500
1215 asdxcawdasd 2 1500
1216 lkasdalkjshdksajd 0 1500
1217 sad_vl 4 1500
1218 võ chí hải 1500
1219 Nguyen Sy Manh 2 1500
1220 Huỳnh Văn Thiệu 0 1500
1221 Nguyễn Đình Bắc 4 1500
1222 DN 5 1500
1223 rrr 5 1500
1224 RPTHoangCK 1 1500
1225 rpkrpkrpk 19 1500
1226 Bao Hoang 0 1500
1227 K.VY 5 1500
1228 Nguyen Tran Le Hoang 0 1500
1229 Anh Khue 1500
1230 Trịnh Dương Hoan 3 1500
1231 dangthanhhung2806 3 1500
1232 Bùi Tiến Duy 0 1500
1233 Huỳnh Đức Nhật 0 1500
1234 Lưu Huyền Đức 1500
1235 Richard Annowit 4 1500
1236 Nguyễn Nhựt Trường 1500
1237 ddasdasdad 1 1500
1238 remove17 1 1500
1239 Do Gia Bao 1 1500
1240 hihihi 9 1500
1241 Đinh Nguyên Minh Hải 2 1500
1242 Anh Duc 2 1500
1243 re_fi 75 1500
1244 Phúc Lộc Thọ 1500
1245 Võ Duy Quang 0 1500
1246 Phạm Võ Tuấn Kiệt 7 1500
1247 random 1 1500
1248 Nguyen Tung Ramu 0 1500
1249 Lê Hữu Hòa 10 1500
1250 Raiden Mei 2 1500