# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1201 cuthao 1500
1202 Phan Thai Hoa 2 1500
1203 Quốc Bảo 1500
1204 Nguyễn Cao Trường 17 1500
1205 Trần Hoàng Sơn 3 1500
1206 MAGIC 4 1500
1207 Nguyen Thai Giang 1 1500
1208 Phạm Lê Danh Nhật 1 1500
1209 Cao Khắc Mạnh 1500
1210 Trần Nguyễn Khánh Thuận 1500
1211 Nguyen Tan Thanh 1 1500
1212 Hoàng Trang 1500
1213 Akiet 50 1500
1214 BÙI CÔNG LẬP 1500
1215 NTCT 0 1500
1216 ac1234 1500
1217 MT 8 1500
1218 Ngô Hoàng Tuấn 2 1500
1219 Bùi Trung Hiếu 3 1500
1220 Bùi Ngọc Khánh 35 1500
1221 Nguyễn Quang Đức 4 1500
1222 a 0 1500
1223 Dinh Manh Hung 1 1500
1224 Nguyễn Văn Vĩnh-11A7 1 1500
1225 Lê Quang Hưng 1500
1226 Bùi Tiến Dũy 0 1500
1227 Trần Đình Nhật Duy 2 1500
1228 Hoàng Nguyên Trang 1500
1229 SiuBADoggo 1500
1230 Minh Hieu 3 1500
1231 Trần Ngọc Phú 1 1500
1232 a_duck_hold_a_soap 1500
1233 acyme_nom 23 1500
1234 Mẫn Thị Bích Phương 1500
1235 lê minh đạt 1500
1236 Phan Nguyen Dieu Linh 2 1500
1237 dung 0 1500
1238 sobad 8 1500
1239 ABCDE 1500
1240 Phan Thị Huyền 1 1500
1241 lenhu 0 1500
1242 Nguyen Liem 1500
1243 Nguyễn Trần Tuấn Anh 36 1500
1244 Nguyen Tuan Anh 1500
1245 A521LongNT 0 1500
1246 Nguyễn Phú Khang 1500
1247 minh kha 0 1500
1248 abc 1500
1249 DDA 11 1500
1250 Ngô Văn Tuân 1500