# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1201 WamiITB 1 1500
1202 Dv 0 1500
1203 Duongdz 3 1500
1204 le thanh tung 2 1500
1205 hihi123 0 1500
1206 NGUYỄN VĂN THUẤN 0 1500
1207 Trần Huyền 1 1500
1208 Đào Đình Bình 22 1500
1209 Hồ Hữu Minh Nhật 0 1500
1210 MACHINE 6 1500
1211 Trần Cao Minh Hiếu 2 1500
1212 Lê thị khánh hòa -11a4 1 1500
1213 Kim An 1500
1214 Phạm Gia Khánh 5 1500
1215 Huy Coder 1 1500
1216 Nguyễn Nữ Ngọc Ngà 0 1500
1217 Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 3 1500
1218 Thái Minh Quân 1 1500
1219 DANV 21 1500
1220 Nguyễn Đăng Huy 1 1500
1221 Huynh Trieu Thien 1500
1222 thanhthaiphan 1500
1223 Nguyễn Bảo Nam 1 1500
1224 Lê Tường Vy 1 1500
1225 Nhanh 27 1500
1226 phuong anh 1 1500
1227 leu_naut 0 1500
1228 phong 11 1500
1229 Lê Văn Sỹ 3 1500
1230 Hà Phú Hào 2 1500
1231 Phuong Huyen 6 1500
1232 Phan thị thuỳ linh 1 1500
1233 Võ Nguyên Khoa 1 1500
1234 Dang Thanh Long 4 1500
1235 Gangbok Itec 1 1500
1236 Loli cực bự 8 1500
1237 5tytyyty 1500
1238 dàkdsagdasg 1 1500
1239 sdfsdf 0 1500
1240 Nguyễn Hữu Hạnh 1 1500
1241 Latifah 0 1500
1242 Nguyễn Vũ Anh Quân 2 1500
1243 Lưu Bích Thảo 1 1500
1244 minh2409 16 1500
1245 P Hà 0 1500
1246 Võ Lê Minh Chiến 0 1500
1247 Nguyễn Trường Giang 2 1500
1248 Trịnh Thành Nam 2 1500
1249 đau 1 1500
1250 lê thi lan anh 11A4 1 1500