# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3251 ĐNK 1 1500
3252 Ma Bư 1 1500
3253 ngocanh 1 1500
3254 MAX 1 1500
3255 PTHT 1 1500
3256 Nguyễn Ngọc Duy 1 1500
3257 Lê Minh Vũ 1 1500
3258 HaPhong 1 1500
3259 Pham Quoc Trung 1 1500
3260 Long 1 1500
3261 Ánh Tạ 1 1500
3262 hung 1 1500
3263 Kalli 1 1500
3264 Quangquy 1 1500
3265 Lê Chí Thiện 1 1500
3266 huu duc 1 1500
3267 nguyen hung 1 1500
3268 trần công minh 1 1500
3269 ABCDEF1999 1 1500
3270 n quoc minh 1 1500
3271 Vũ Thiện Nhân 1 1500
3272 hodaihiep 1 1500
3273 Hoàng Bảo Nam 1 1500
3274 Ha Cong Anh 1 1500
3275 Kiệt 1 1500
3276 Cao Duong Le 1 1500
3277 Lê Đức Diện 0 1500
3278 Phạm Hoàng Vũ 0 1500
3279 Jack1e 0 1500
3280 hahaha 0 1500
3281 Huynh Dac Phuong 0 1500
3282 Vũ Minh Quân 0 1500
3283 Ngân Nguyễn 0 1500
3284 Nguyễn Văn An 0 1500
3285 Dang tieu binh 0 1500
3286 Phan Nguyen Duc Tai 0 1500
3287 giahuy123 0 1500
3288 phan chau thang 0 1500
3289 Vũ Thị Ngọc Mai 0 1500
3290 Nguyễn Lương An 0 1500
3291 THT THT 0 1500
3292 Phạm Giao Thức 0 1500
3293 Nguyen Pham Duc Huy 0 1500
3294 Tạ XuÂn TrƯỜng 0 1500
3295 DINH VAN KHIEM 0 1500
3296 Nguyeenx Duy Taan 0 1500
3297 Phan Võ Hoàng Tú 0 1500
3298 lltt 0 1500
3299 Phan Minh Quân 0 1500
3300 Phú Thái 0 1500