# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3301 Lại Đăng Khoa 1 1500
3302 eouheo 4 1500
3303 stving556 10 1500
3304 Trương Đoàn 3 1500
3305 Lê Thành Đạt 3 1500
3306 le hong phong 0 1500
3307 Lê Văn Quý Tùngg 2 1500
3308 Võ Thiên Phúc 6 1500
3309 Trịnh Lâm Tuấn 0 1500
3310 Đặng Tiến Dũng 86 1500
3311 Trần Hữu Thiên 1500
3312 Vũ Hoàng Long 1500
3313 vuhh2002 0 1500
3314 hmmm 0 1500
3315 Pro Team 12 1500
3316 Phạm Gia Khánh 0 1500
3317 Pham Nhat Quang 1 1500
3318 Nguyễn Hữu Trường 1500
3319 Hoàng Phương Anh 1500
3320 Thi Tuyền 1500
3321 bin 8 1500
3322 Nguyễn Khánh Linh 1 1500
3323 Pham Xuan Trung 0 1500
3324 Hoàng Quang Tùng 10 1500
3325 Lường Hữu Tuấn 1500
3326 NTN 1 1500
3327 Mưn 0 1500
3328 Ta Minh Kien 60 1500
3329 yennhi 1 1500
3330 long thành quang 11 1500
3331 Minh duong tuan 1 1500
3332 Trần Đình Thế Anh 52 1500
3333 Bui Quang Phuc 1 1500
3334 Lê Trần Trung Kiên 7 1500
3335 QA.Tuan 0 1500
3336 Đặng Xuân Minh Hiếu 1500
3337 Shirakami Fubuki 0 1500
3338 Trần Thanh Khuyên 1 1500
3339 Võ Hữu Tuấn 2 1500
3340 NGuyen Duc Thien 2 1500
3341 BinhPhuc 1 1500
3342 Trần Trung Tuấn 13 1500
3343 Coder Fake 1500
3344 lehuunghia 1 1500
3345 Pham Duc Hung 1 1500
3346 haidang122017 1 1500
3347 HOÀNG ĐỨC THỌ 1500
3348 Kien 1 1500
3349 Pham Tien Dung 1500
3350 quanvanthai 0 1500